HI YO S2017 ->

Millainen on sähköinen yo-koe?

HI-YO syksy 2017 alkaen

Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan historian kokeen rakenne muodostuu seuraavalla tavalla: tehtäväsarja koostuu yhdeksästä (9) tehtävästä, jotka jakautuvat osioihin I ja II.

  • Osiossa I on kuusi (6) tehtävää.
  • Osiossa II on kolme (3) tehtävää.
  • Kokelas vastaa viiteen (5) tehtävään valitsemalla
    • kolme (3) tehtävää osiosta I
    • kaksi (2) tehtävään osiosta II.
lähde: https://digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/historia_fi/

> yhdeksästä tehtävästä vastataan enintään viiteen tehtävään ohjeiden mukaan. Maksimipistemäärä on 120 pistettä.

Abitti apuohjelmat.jpg

Historian sähköinen ylioppilaskoe
Uudessa kokeessa korostuu yhä enemmän historian käytön ja nykypäivän historiallisen keskustelun tulkitsemisen taito. Kokelasta voidaan myös vaatia tuottamaan koetilanteessa jaetun aineiston pohjalta muutakin kuin tekstiä, kuten tilastoja ja kuvioita.

Alkuvaiheessa historian kokeen sisällölliseen rakenteeseen ei tule suuria periaatteellisia muutoksia.
Kokeen tietoa soveltava luonne korostuu, ja aineistotehtävät ovat monipuolisempia. Koetta kehitetään tehtävätyypeiltään monipuolisempaan suuntaan, varsinkin siten että aineistotehtävissä voidaan käyttää monipuolisempia aineistoja (mm. liikkuvaa kuvaa ja ääntä), joita kokelaiden odotetaan osaavan käsitellä rinnakkain ja kokonaisuuksina (esim. vertailu- tai vastakohtatehtävissä).

Vaativammissa tehtävissä edellytetään myös syvällisempää kurssirajat ylittävää tietoa, kykyä hallita laajoja historiallisten aikakausien muodostamia kokonaisuuksia, tehdä ajallisia vertailuja ja tarkastella historiallisia ilmiöitä nykypäivään ulottuen. Aineistopohjaiset perustehtävät ovat tehtävänannoltaan suppeampia.

lähde: https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/fi_sahkoinen_reaali.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä