HI7

OPS Maailman kriisipesäkkeet (HI7)

  1. Maailman kriisipesäkkeet (HI7)

Kurssilla tarkastellaan ajankohtaisia kansainvälisiä ja kansallisia tapahtumia pääasiassa joukkoviestimien tarjoaman aineiston avulla. Kurssi suositellaan suoritettavaksi vasta kurssin HI2 jälkeen.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • oppii tuntemaan kansainvälisen politiikan ajankohtaiset kriisit
  • oppii tuntemaan kansainvälisessä politiikassa ilmenevien ristiriitojen taustat
  • oppii tuntemaan kriisien ratkaisemiseen käytettäviä keinoja ja arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta ja tehokkuutta

 

Keskeiset sisällöt

Kurssin alueeseen kuuluu koko maapallo. Ajallisesti keskitytään viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneisiin kriiseihin. Aiheina voivat olla esim.

  • terrorismi
  • kansallisuusriidat
  • sodat eri valtioiden välillä
  • vähemmistöjen ongelmat
  • ekologiset haasteet valtiollisella tasolla

 

Työmenetelmät

Oppiaineen luonteesta johtuen kurssilla voidaan käyttää monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja työtapoja. Opettajasta, ryhmän koosta sekä opiskelijoiden valmiuksista riippuen voidaan käyttää opettajajohtoisia, oppilaskeskeisiä ja/tai yhteistoiminnallisia menetelmiä. Myös verkko-opetus on mahdollista, kuitenkin enintään puolet kurssista. Kurssilla voidaan kuunnella, katsoa, kirjoittaa, lukea, keskustella ja väitellä. Opiskelun apuna voidaan käyttää erilaisia materiaaleja kuten yleis- ja erikoisteoksia, arkistolähteitä ja dokumentteja, joukkotiedotuksen tekstejä ja ohjelmia sekä tietokantoja.

 

Arviointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä