Fi 4

Filosofia 4 etäkoe 12.4.

Määräpäivä

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Saat käyttää oppikirjaa apunasi.


1. Havainnot ja tieto (20 p.)

Filosofi astuu ulos kaupasta ja näkee yllättäen edessään norsun. Selitä, miten filosofi tässä tilanteessa pohtii havaintojen ja tiedon suhdetta, jos hän on

a)

skeptikko (5 p.)

b)

empiristi (5 p.)

c)

rationalisti (5 p.)

d)

Immanuel Kant (5 p.)

 


2. Tiedon kriteerit (20 p.)

 

a) Henri ajelee maaseudulla poikansa kanssa ja kertoo hänelle, mitä sattuu kulloinkin näkemään. Henri näkee pellolla ladon ja kertoo pojalleen: ”Tuolla on lato”. Henrillä on erinomainen näkökyky, ja hänellä on lausettaan vastaava oikeutettu tosi uskomus.

Onko Henrillä tietoa siitä, että hänen näkemänsä kohde on lato? Perustele vastauksesi. (6p) 

 

b) Henri ajaa vähän eteenpäin ja saapuu peltoalueelle, jolla on oikeiden latojen joukossa pahvisia latokulisseja, jotka erehdyttäisivät ketä tahansa. Henri näkee kuitenkin oikean ladon ja sanoo taas pojalleen: ”Tuollakin on lato”. Jos hän olisi sattunut kohdistamaan katseensa pelkkään kulissiin, hän olisi uskonut senkin olevan lato.

Onko Henrillä tietoa siitä, että hänen näkemänsä kohde on lato? Perustele vastauksesi. (6p)

c) Henrin poika on sokea. Hän muodostaa ensimmäisen ladon kohdalla isänsä kertomuksen nojalla toden uskomuksen siitä, että kyseessä on lato.

Onko Henrin pojalla tietoa siitä, että kyseessä on lato? Perustele vastauksesi ja pohdi yleisemminkin, millä edellytyksillä tieto voi perustua silminnäkijän tai tiedollisen auktoriteetin sanaan. (8p)

3. Thomas S. Kuhn on loogisen positivismin jälkeisen tieteenfilosofian suuria nimiä. Hänen teoksensa Tieteellisten vallankumousten rakenne (1962) aloitti uuden aikakauden tieteenfilosofiassa. (20 p.)

a)

Mitä Kuhn tarkoittaa tieteellisellä paradigmalla?

 
b)

Miten paradigman käsite auttaa selittämään tieteen kehitystä?

 
c)

Miten Kuhnin tieteenteoria suhtautuu tiedon kasvun ajatukseen?

Filosofia 4 etäkoe 12.4.

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Esitys

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Filosofian opetussuunnitelma

Tieto, tiede ja todellisuus (FI4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta
 • osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä
 • osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta
 • osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden ja mallien suhdetta todellisuuteen
 • oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia kysymyksiä joissain lukion oppiaineissa.

Keskeiset sisällöt

 • metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta
 • olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen
 • todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen
 • totuuden luonne ja totuusteoriat
 • tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
 • tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutkimusaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde
 • selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta

Kurssin itsenäinen suoritus

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkokurssina. Oppikirjana käytetään Edukustannuksen kirjaa F-sana Lukion filosofia 4 - Oletko varma? (Susanna Kajander & Mikko Yrjönsuuri).

Tee tehtävät oppikirjan avulla ja palauta ne pedanetin palautuskansioihin. Kurssiarvosana muodostuu tehtävistä ja kokeesta, joka pidetään opettajan kanssa sovittavana ajankohtana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä