Etäopiskelujakso 2.12.2020 - 31.1.2021

Filosofia 3 etäkoe

Määräpäivä

Laadi esseevastaukset kysymyksiin. Saat käyttää oppikirjaa apuna.


1) Miten perustelisit yhteiskunnassa elämisen mielekkyyden? Miksi yksilön on järkevää elää yhteiskunnassa? (10 p)

2) Demokratia on huono yhteiskuntajärjestelmä, mutta kaikki muut järjestelmät ovat vielä huonompia, kerrotaan Winston Churchillin sanoneen. Pohdi demokratian hyviä ja huonoja puolia. (20p)

3) Rankaisemisen filosofia. Tekstiaineistotehtävä. (30 p)

Lue uutisotsikot ja vastaa alla oleviin kysymyksiin.

YLI 60 000 VAATII KOVEMPIA RANGAISTUKSIA RATTIJUOPOILLE
(Kansan uutiset 6.6.2014)

PS-nuoret haluavat rikollisille pelotteen: Aina uhkana ankara rangaistus
(Maaseudun tulevaisuus 15.11.2016)

Kovemmat rangaistukset rikollisille?
Asiantuntijoiden mukaan Suomi ei muuttuisi paremmaksi tai turvallisemmaksi, jos rikoksen tehneitä tuomittaisiin enemmän vankilaan - päinvastoin.
(Iltalehti 9.5.2015)

Tuomioiden koventaminen tuskin vähentäisi rikollisuutta
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä ei usko, että nykyistä kovemmat tuomiot laskisivat rikoslukuja. Hän ei myöskään kannata sitä, että tuomittujen henkilötiedot julkaistaisiin mediassa.
(YLE 31.8.2009)

 

a) Mistä ilmiöstä oheiset uutisotsikot kertovat? (5 p)

b) Mitä rangaistusteorioita uutisotsikoiden kannanottojen taustalla voi nähdä? (10 p)

c) Miksi rikollisia rangaistaan? Pohdi kysymystä yhteiskuntafilosofian näkökulmasta. (15 p)
 FI 3 koe

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Itsearviointi filosofian 3. kurssin tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Osaan määritellä, mitä valta tarkoittaa ja tunnistan sen eri muotoja (legitiimi, poliittinen, yhteiskunnallinen valta, piilovalta).
Ymmärrän mitä demokratia ja sen muodot tarkoittavat (suora ja edustuksellinen demokratia, muodollinen ja sisällöllinen demokratia).
Ymmärrän mitä yhteiskuntateoreetikot tarkoittavat luonnontilalla (alkuasetelmaa, jossa yhteiskuntaa ei vielä ole).
Osaan selittää mitä Adam Smithin käsite "näkymätön käsi" tarkoittaa.
Osaan mainita tärkeimmät yhteiskuntasopimusteoreetikot (Hobbes, Locke, Rawls).
Ymmärrän Marxin käsitteen "historiallis-dialektinen materialismi".
Osaan kuvata filosofien määrittelyjä oikeudenmukaisuudesta.
Ymmärrän mitä John Rawlsin käsite "tietämättömyyden verho" tarkoittaa.
Osaan selittää miten yhteiskuntafilosofiassa perustellaan rangaistuksia.
Osaan selittää miten omistamisen oikeutta on perusteltu filosofisesti.
Ymmärrän mitä eroa on positiivisella ja negatiivisella vapaudella.
Ymmärrän mitä tarkoitetaan lähtökohtien ja lopputulosten tasa-arvolla.
Osaan antaa esimerkkejä konservatismista ja liberalismista politiikan, talouden ja arvojen näkökulmasta.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

6.etäopetusjakson tehtävät

Lue oppikirjan s. 119 - 139.
Tee sen jälkeen oppikirjan tehtävät 1, 2, 3, 4 ja 7.

1. Määrittele:
a) vapaus
b) solidaarisuus
c) tasa-arvo

Mikä yhteiskunnan ihanne on mielestäsi tärkein? Perustele näkemyksesi.

2. "Jokainen on oman onnensa seppä." Pohdi väitettä filosofisesti.
a) Kirjaa ylös perusteluita väitteen puolesta ja sitä vastaan ja mieti sen jälkeen, ovatko jommatkummat perusteluista parempia. Entä seuraako mielestäsi perusteluista väittämän mukainen johtopäätös vai kumoutuuko se?
b) Miten sanonta liittyy poliittisiin ideologioihin?
c) Miten eri puolueiden kannattajat vastaisivat väitteeseen?

3. Perhedy eri puolueisiin netin avulla.
a) Millaisia asioita puolueet ajavat?
b) Miten puolueessa määritellään vapaus?
c) Miten puolueen voisi ajatella sijoittuvan poliittiselle nelikentälle? Miksi?
d) Miten itse mielestäsi sijoitut poliittisella nelikentällä?

4. Kannatatko lähtökohtien vai lopputuloksen tasa-arvoa? Miksi?

7. Miten voisimme mielestäsi auttaa hädässä olevia ihmisiä parhaiten? Pohdi myös, millaisia ongelmia eri auttamismuotoihin voi liittyä.

6. etäopetusjakson tehtävät

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

5. etäopetusjakson tehtävät

Lue oppikirjan s. 81 - 108. Tee sen jälkeen oppikirjan tehtävät 1, 2, 3, 4 ja 7 s.109-110.

1. Mitä oikeudenmukaisuus on?

2. Miten Suomen perustuslaissa oleva yhdenvertaisuus mielestäsi toteutuu käytännössä?

3. Vertaile Suomen ja Yhdysvaltojen terveydenhuoltojärjestelmiä.
a) Mistä järjestelmien erot voisivat johtua?
b) Kumman maan terveydenhuoltojärjestelmä on mielestäsi oikeudenmukaisempi? Miksi?

4. Vertaile Suomen ja Viron tuloverotusta. Kumpi tapa on mielestäsi oikeudenmukaisempi? Miksi?

7. Kuvitelkaa ryhmässä itsenne tietämättömyyden verhon taakse. Millaisen yhteiskunnan loisitte ajatuskokeessa? Voitte miettiä ihanneyhteiskuntaa muun muassa seuraavien kysymysten avulla:
* Millaiset varallisuuserot sallittaisiin? Millä perusteilla?
* Kuinka verotus olisi järjestetty?
* Olisiko yhteiskunnassanne sosiaalietuuksia? Millaisia?

5. etäopetusjakson tehtävät

Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

4. etäopetusjakson tehtävät

Tee oppikirjan s. 71 tehtävät 1, 2, 4, 5 ja 6 (tehtävät näkevyvät alla). Lue ensin huolella s. 53-70.

1. Määrittele seuraavat käsitteet:
a) yleistahto
b) näkymätön käsi
c) retoriikka
d) yhteiskuntasopimus
e) poliittinen taso
f) kommunitarismi
g) historiallis-dialektinen materialismi

2. Mihin henkilöihin edelliset käsitteet (a-g) voidaan liittää? Valitse seuraavista ja perustele:
a) Cicero
b) Charles Taylor
c) Hannah Arendt
d) Jean-Jacques Rousseau
e) Karl Marx
f) John Locke
g) Thomas Hobbes

4. Onko yksilö olemassa yhteiskuntaa varten vai onko yhteiskunta olemassa yksilöäa varten? Perustele näkemyksesi.

5. Ota selvää, mitä kaikkea monikulttuurisuudella voidaan tarkoittaa.

6. Onko monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa mahdollista löytää kaikille yhteinen arvopohja?
a) Millaisia arvoja kaikki yhteiskunnan jäsenet voisivat kannnattaa?
b) Millaiset arvot mielestäsi kuuluvat suomalaiseen yhteiskuntaan? Miksi?
c) Millaiset arvot eivät mielestäsi sovi suomalaiseen yhteiskuntaan? Miksi?
d) Onko länsimaisissa kulttuureissa samanlaiset arvot? Mitä ne olisivat?

4. etäopetusjakson tehtävät

Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

3. etäopetusjakson tehtävät

1. Katso video ja vastaa kysymyksiin:

a) Erittele anarkistien yhteiskunnallisia näkemyksiä.
b) Analysoi Suvi Auvisen argumentteja yhteiskunnan tilasta ja anarkismista.
c) Millaisen vaihtoehdon anarkismi tarjoaa nykyiselle yhteiskuntamallille?

2. Anarkistiset yhteisöt perustuvat yksilöiden väliseen vapaaehtoiseen kanssakäymiseen. Mitä etuja ja haittoja anarkistiseen yhteisöllisyyteen liittyy?

3. Anarkismia on montaa eri lajia: puhutaan esimerkiksi ekoanarkismista, anarkofeminismistä, anarkosyndikalismista ja anarkokapitalismista

a) Ota selvää kahdesta anarkismin suuntauksesta.
b) Mikä tekee suuntauksista anarkistisia?
c) Mitä yhteistä ja mitä eroa näillä suuntauksilla on?

3. etäopetusjakson tehtävät

Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

2. etäopetusjakson tehtävät

1. Vertaile Hobbesin, Locken ja Rousseaun näkemyksiä luonnontilasta (s. 26-31).

 
2. Vuonna 2016 Iso-Britannia päätyi kansanäänestyksellä ”Brexitiin” eli eroamaan EU:sta. Jotkut juhlivat tulosta demokratian riemuvoittona, toiset taas pitivät sitä osoituksena demokratian ongelmallisuudesta.
a) Ota selvää, millaisilla argumenteilla näkemyksiä puolustettiin.
b) Arvioi argumenttien pätevyyttä.

3. Demokraattisten yhteiskuntien mediaa ja kansalaisia kiinnostavat usein enemmän toisen valtion kuninkaallisten elämä kuin oman maan poliitikkojen elämä. Esimerkiksi kuninkaalliset häät ovat yleensä valtavia mediatapahtumia. Miksi kuninkaalliset kiinnostavat ihmisiä yhä, vaikka kuninkaallisilla ei länsimaisissa nyky-yhteiskunnassa juuri ole poliittista valtaa?

Virikkeeksi traileri The Crown -sarjan 3. kaudesta:
https://www.youtube.com/watch?v=bB6e2K_WFdc

2. etäopetusjakson tehtävät

Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

1. etäopetusjakson tehtävät

1. Talouslehti Forbes julkaisee joka vuos listan "The World´s Most Powerful People". Ota selvää, ketkä kolme henkilöä ovat viimeksi olleet listan kärjessä, ja pohdi, mihin heidän vaikutusvaltansa perustuu.

https://www.youtube.com/watch?v=IQ-BrNrLKTU

2. Stanley Milgramin 1960-luvulla järjestämä sosiaalipsykologinen koe on eräs kuuluisimmista asiantuntija-auktoriteetin valtaa käsittelevistä tutkimuksista. Selvitä internetistä tai muista lähteistä, millaisesta kokeesta on kyse ja millaisia johtopäätöksiä siitä voidaan tehdä.

3. On väitetty, että valta turmelee ihmisen. Miten ja miksi valta-asema voisi turmella? Mitä ihmisen kykyjä tai ominaisuuksia valta-asema voisi heikentää?

4. Selvitä, mitä on hakukoneoptimointi, ja pohdi, miten se liittyy vallankäyttöön.

1. etäopetusjakson tehtävät

Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä