Fi 1

Filosofian etäkoe 22.5.2020

Määräpäivä
Vastaa kaikkiin tehtäviin. Saat käyttää oppikirjaa apuna. Muistutan vielä siitä, että nyt etäopetusjakson aikana kurssikokeen painoarvo arvosanassa ei ole niin suuri kuin yleensä. Etätehtävien tekeminen kurssin aikana kertoo paljon aktiivisuudesta ja osallistumisesta opetukseen.

1) Ovatko seuraavat päättelyt päteviä? Jos joku niistä ei ole pätevä, niin miksi ei? (10p)


a) 
- Kaikki kalat osaavat uida.
- Minä osaan uida.
Siis: minä olen kala.

b)
- Jos juon kolajuomaa piristyn.
- Olen piristynyt.
Siis: Olen juonut kolajuomaa.

c)
- Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia.
- Minä olen ihminen.
Siis: minä olen kuolevainen.

d)
- Kaikki urheilulukiolaiset ovat hyvännäköisiä.
- Jotkut hyvännäköiset ovat tyhmiä.
Siis: Jotkut urheilulukiolaiset ovat tyhmiä. 

e)
- Lähes kaikki miehet ovat sovinisteja.
- Wallu on mies.
Siis: Wallu on sovinisti.


2) 

Palmistria

(engl. palmistry). Palmistria (tai kirologia) on menetelmä, jossa käden muotoja ja viivoja hyödynnetään persoonallisuuden, terveydentilan sekä tulevaisuuden kuvaamisessa. Persoonallisuuden arvioinnista on käytetty nimitystä kirosofia, ja kädestäennustamisesta tai povaamisesta nimitystä kiromantia. Kun ennustaminen tai luonteen kuvaaminen perustuu jalkapohjien viivoihin ja muotoihin, kyseessä on pedomantia-niminen oppi.

Palmistriassa tarkastellaan käden viivoja, kohoumia, sormia, kynsiä, sormenjälkiä, väriä, lämpötilaa sekä kädenpuristuksen laatua. Ennen vasemman käden ajateltiin kertovan henkilön tilasta hänen syntyessään ja oikean hänen tulevaisuudestaan. Nykyisin kädet jaetaan hallitsevaan ja passiiviseen. Oikeakätisillä hallitseva käsi on oikea käsi. Sen uskotaan kertovan henkilön sosiaalisesta maailmasta. Passiivinen vasen käsi kertoo puolestaan henkilön tunteista, lapsuudesta ja siitä, millainen hän on kotinsa yksityisyydessä. Toisen koulukunnan mukaan oikea käsi kertoo loogisuudesta ja vasen tunteista sekä luovuudesta. Tämä näkemys perustuu aivomystiseen kuvitelmaan aivopuoliskojen erilaisuudesta.

Onko palmistria kuvauksen perusteella tiede vai pseudotiede? Perustele vastauksesi. (20p)

3) Kirjoita oma elämänfilosofiasi. Elämänfilosofisiin kysymyksiin ei ole oikeita vastauksia. Ne ovat henkilökohtaisia näkemyksiä siitä, mikä on elämän tarkoitus, mikä elämässä on tärkeää ja millainen maailma ylipäätään on. (30p)

Se, mitä sinä ajattelet tällä hetkellä maailmasta, ihmisistä, Jumalasta, tulevaisuudesta, hyvästä ja kauniista, on uusinta länsimaista filosofiaa. Kirjoita tähän maailman tuoreinta filosofian historiaa. 

Käytä vastauksessasi käsitteitä, joita olet oppinut filosofian kurssilla (tieto, totuus, substanssi, vapaa tahto jne.). Muista perustella eli argumentoida väitteesi hyvin. Halutessasi voit käyttää apuna oppikirjan s. 133 ohjetta esseen kirjoittamisesta. 

 
Filosofian etäkoe 22.5.2020

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Ohjeet filosofian 1. kurssin etäopiskeluun

Hei!

Tervetuloa opiskelemaan filosofiaa! Filosofia on psykologian ohella aivan uusi oppiaine, jota ei ole perusopetuksessa opiskeltu. Sitä opiskellaan lukiossa 2 pakollista kurssia, joten toivottavasti ensi lukuvuonna pääsemme opiskelemaan toista kurssia normaalisti lähiopetuksessa!

Etäopetusjärjestelyt jatkuvat ainakin 13.5. asti; todennäköisesti koko lukuvuoden loppuun saakka. Siksi kurssi suoritetaan nyt tehtäviä tekemällä. Haluan pitää tehtävien määrän kohtuullisena. Viikossa meillä olisi 3 x 75 min oppituntia. Yhden kokonaisuuden opiskeluun menee siis suunnilleen tuo aika.

Filosofian 1. kurssilla käytetään Edukustannuksen oppikirjaa F-Sana Lukion filosofia 1 - Mieti uudestaan (Ikonen, Kajander, Yrjönsuuri). Toivottavasti sinulla on oppikirja hankittuna!

Etenemme kurssilla oppikirjan mukaisesti. Pedanetissa on erilliset tehtävät jokaiselle kokonaisuudelle. Aikataulutuksen näet tästä. Ota huomioon, että edellisten tehtävien palautus sulkeutuu ennen seuraavien tehtävien julkaisemista - ole siis jatkuvasti ajan tasalla! Pedanetissa on keskustelualue, johon voitte esittää kysymyksiä tehtäviin tai filosofiaan yleisesti liittyen. Myös wilman kautta voit lähettää kysymyksiä ongelmatilanteissa. Sivulle liittymisavain on Sokrates.

Tässä koko kurssin aikataulu:

2.4. - 8.4. Parempaan elämään & Asioiden ymmärtämiseen (oppikirjan s. 10 - 28) 

Tee myös 1. itsearviointi pedanetissa!

9.4. - 16.4. Taitavaksi ajattelijaksi & Hyväksi argumentoijaksi (oppikirjan s. 32 -49)

17.4. - 23.4. Kriittiseksi ja eettiseksi kansalaiseksi (oppikirjan s. 50 - 56)

Tee myös 2. itsearviointi pedanetissa!

24.4. - 30.4. Tiedä tietäväsi (oppikirjan s. 62 - 81)

1.5. - 7.5. Tieteellinen tieto (oppikirjan s. 82 - 92)

Tee myös 3. itsearviointi pedanetissa!

8.5. - 14.5. Henki ja aine (oppikirjan s. 98 - 109)

15.5. - 19.5. Vapaus ja välttämättömyys (oppikirjan s. 110 - 121)

Tee myös 4. itsearviointi pedanetissa!

Kurssiarvosana muodostuu tehtävistä ja viimeisen koeviikon aikana pidettävästä etäkokeesta. Yritän ehtiä kommentoimaan vastauksia aina mahdollisimman pian tehtävien palauttamisen jälkeen.

Filosofian opiskelu vaatii kärsivällisyyttä ja asioihin paneutumista. Älä siksi hermostu, jos alku tuntuu hankalalta. Kysy aina, jos jokin jää epäselväksi! Tärkeintä on, että luet joka kerta oppikirjan sivut ja opettajan pedanettiin lähettämät materiaalit ja ohjeet ennen tehtäviin vastaamista. 

Opiskelun iloa! 

Mari

Filosofian tehtävät 15.5. - 19.5.2020

Määräpäivä

Lue oppikirjan s. 110-121.

Keskeisimmät asiat löydät tiivistettynä tästä:

Filosofia 7. etäopetusjakso.pdf

Katso myös linkistä aukeava video, joka käsittelee vapaan tahdon ongelmaa:

Vapaan tahdon ongelma


Laadi sitten vastaus tehtäviin:

1) Oppikirjan tehtävä 6 s. 122:

Keksi konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä vapaus tarkoittaa
a) sinulle?
b) perheessä?
c) parisuhteessa?
d) kaverisuhteessa?
e) opiskelussa/työssä?
f) yhteiskunnassa?

2) Oppikirjan tehtävä 8 s.123:

Keksi tilanteita, joissa valintasi ovat vaikuttaneet positiivisesti ja negatiivisesti toisiin ihmisiin, eläimiin ja luontoon. Teitkö valintasi tietoisesti? Olisitko voinut valita toisin?

7. etäopetusjakson tehtävät

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Filosofian tehtävät 8.5. - 14.5.2020

Määräpäivä
Lue oppikirjan s. 98-109.

Keskeisimmät asiat löytyvät tiivistettynä tästä:

Filosofia 6. etäopetusjakso.pdf

Laadi sen jälkeen vastaukset tehtäviin:

1) Keksi perusteluja väitteelle, jonka mukaan kaikki on ainetta (materiaa).

2) Keksi perusteluja väitteelle, jonka mukaan maailman olemus on sekä ainetta että henkeä.

3) Värien olemassaolo on kiinnostava metafyysinen kysymys. Miten määrittelisit keltaisen värin sokealle? Millä tavalla värit ovat olemassa?

4) Mieli-ruumis-ongelma (mind-body problem) on ongelma, joka syntyy, jos mieltä ja ruumista pidetään erillisinä: miten aineellinen ruumis voi vaikuttaa henkisestä substanssista koostuvaan mieleen ja päinvastoin. Se tiivistyy hyvin tässä kysymyksessä: Kumpaa kannatat? 1. "Aivot ajattelevat." 2. "Ajattelen aivoillani." Todennäköisesti jälkimmäistä. Aivot eivät yksinään tuota ajatuksia, vaan on olemassa tietoinen minä, joka ajattelee. Mutta mikä tuo "minä" on? Missä mieli sijaitsee? Mikä on se, joka ajattelee?

Katso linkistä aukeava video:

Mieli-ruumis-ongelma

Tämä on todella vaikea kysymys. Lue huolella oppikirjan s. 101 tietolaatikko.
Tee sen jälkeen oppikirjan tehtävä 1 s. 122. Mitä mieli-ruumis-ongelman ratkaisua kannatat (dualismi, eliminoiva materialismi, emergentti materialismi)? Miksi?

6. etäopetusjakson tehtävät

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Filosofian tehtävät 1.5. - 7.5.2020

Määräpäivä
Lue oppikirjan s. 82-92.

Keskeisimmät asiat löytyvät tiivistettynä tästä:

Filosofia 5. etäopetusjakso.pdf

Tässä linkki podcastiin, joka käsittelee tieteen ja pseudotieteen eroja:

Tieteen ja pseudotieteen ero


Laadi sen jälkeen vastaukset tehtäviin:

1) Oppikirjan tehtävä 5 s. 93. Listaa tietämäsi tieteenalat. Mitkä niistä ovat ihmistietieteitä ja mitkä luonnontieteitä? Mitä eroa on ihmistieteillä ja luonnontieteillä?

2) Oppikirjan tehtävä 6 s. 93. Minkä tieteenalojen näkökulmista voitaisiin tutkia a) musiikkia? b) uskontoa? c) ihmisen kehitystä? Miten eri tieteenalojen tutkimuskohteet ja -tavat eroavat toisistaan?

3) Katso linkistä aukeava video Platonin kuuluisasta luolavertauksesta.

Platonin luolavertaus

Tee sen jälkeen oppikirjan tehtävä 4 s. 93. 
Lue Platonin luolavertaus (s. 76-78) ja piirrä siitä kuva tai sarjakuva. Mikä vertauksessa edustaa havaintomaailmaa ja mikä ideoiden maailmaa? Mitä erilaisia tulkintoja vertauksesta voi tehdä? Voit pohtia asiaa esimerkiksi seuraavista näkökulmista:
a) mitä on olemassa ja mikä on todellista?
b) mitä voi tietää?
c) minkälaisia ihmiset ovat?
d) miten toisinajattelijoihin suhtaudutaan?

5. etäopetusjakson tehtävät

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Filosofian tehtävät 24.4. - 30.4.2020

Määräpäivä
Lue oppikirjan sivut 62 -81.

Keskeisimmät asiat löytyvät tiivistettynä tästä:

Filosofia 4. etäopetusjakso.pdf

Laadi sen jälkeen vastaukset tehtäviin:

1) Tee oppikirjan tehtävä 1 s. 93. (Mitä tarkoittaa, jos tieto on a) subjektiivista? b) objektiivista? c) absoluuttista? d) relatiivista?)

2) Tee oppikirjan tehtävä 2. s. 93. (Missä kouluaineissa korostuu rationalismi ja missä empirismi? Keksi jokaisesta oma esimerkki.)

3) Tee oppikirjan tehtävä 3 s. 93. (Keksi esimerkkejä, mitä voit tietää a priori ja aposteriori. Tiedätkö seuraavat asiat a priori vai a posteriori? a) Ihminen on nisäkäs b) Michael Jackson on kuollut c) Olet nyt filosofian tunnilla d) Maa kiertää aurinkoa e) Autiotalossa ei asu ketään.)

4) Tietoa pidetään yleensä hyvänä asiana. a) Pohdi, millaisia asioita et omassa elämässäsi halua tietää. Miksi? b) Mitkä tiedot ovat sinulle tarpeellisia tai välttämättömiä? Perustele. c) Entä millainen tieto saattaisi olla haitaksi koko ihmiskunnalle ja luonnolle?

5) Jos näet unta olevasi perhonen ja heräät, mistä tiedät että olet ihminen joka näki unta olevansa perhonen eikä toisinpäin?

4. etäopetusjakson tehtävät

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Filosofian tehtävät 17.4. - 23.4.2020

Määräpäivä
Lue oppikirjan s. 50-56.

Keskeisimmät asiat löytyvät tiivistettynä tästä:

Filosofia 3. etäopetusjakso.pdf

Tässä vielä tiedosto, jonka kävimme yhdessä läpi torstain etätunnilla:
Länsimaisen filosofian historia.pdf

Tee sen jälkeen tehtävät:

1) Tutustu Platonin valtioutopiaan (oppikirjan s. 16-17).

a. Millaisia ajatuksia se herättää?
b. Miksi Platon ei kannattanut demokratiaa?
c. Piirrä tai kirjoita, millainen on Platonin valtion yhteiskuntarakenne. 

2) Katso linkistä aukeava Elisan mainos. Miten siinä hyödynnetään Aristoteleen jaottelua vaikuttamisen keinoista (ethos, pathos, logos)?

Elisa - pidetään yhtä

3) Lue oppikirjan s. 52 tietolaatikko "Vinkkejä kriittiseen tiedonhankintaan verkossa". Oletko itse törmännyt netissä jokin valeuutiseen tai somehuhuun? Mistä se kertoi? Miten sait selville, että kyseessä ei ollutkaan oikea tieto?

Tässä myös lyhyt video aiheeseen liittyen: 

https://areena.yle.fi/1-50446879

4) Jos et ehtinyt edellisessä opiskelujaksossa vielä katsoa elokuvaa Eläinten vallankumous, voit katsoa sen nyt.

Vastaa sen jälkeen kysymyksiin:

Millaisen vaikutuksen se teki sinuun katsojana? Yllättikö joku?
Mitkä kohtaukset jäivät mieleen? Mitä oli vaikea ymmärtää?
Mikä jäi elokuvassa mietityttämään?
Mitä se kertoo ihmisestä/vallasta?

3. etäopetusjakson tehtävät

Määräaika:
Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Filosofian tehtävät 9.4. - 16.4.2020

Määräpäivä
Lue oppikirjan s. 32-49.

Keskeisimmät asiat löytyvät tiivistettynä tästä:

Filosofia 2. etäopetusjakso.pdf

Vastaa sen jälkeen kysymyksiin:

1) Oppikirjassa kerrottiin ajatuskokeista. Tutustu wikipedian sivustoon ajatuskokeista: 
Ajatuskokeet

Valitse yksi filosofiaan liityvä ajatuskoe ja selitä omin sanoin, mistä siinä on kysymys.

2) Tee oppikirjan tehtävä 2 s. 57. 

3) Tässä tiivistettynä loogisesti pätevän päättelyn keskeiset asiat:

Loogisesti pätevä päättely.pdf
Miksi seuraavat väitteet eivät ole loogisesti päteviä? Miten korjaisit niitä, jotta ne olisivat päteviä?

1. Oppikirjassa lukee, että Sokrates oli
filosofi.
• 2. Oppikirjat ovat yleensä luotettavia.
• Siis: Sokrates oli filosofi.

• 1. Kaikilla filosofeilla on parta.
• 2. Eerolla on parta.
• 3. Vain miehillä on parta.
• Siis: Eero on miesfilosofi.

• 1. Ihmiset ovat nisäkkäitä.
• 2. Liisa on nisäkäs.
• Siis: Liisa on ihminen.

• 1. Jos syön puuroa, voin hyvin.
• 2. Voin hyvin.
• Siis: Olen syönyt puuroa.

Tee oppikirjan tehtävä 3 s. 57. Keksi ainakin kolme esimerkkiä sekä induktiosta että deduktiosta.


4) Tämä opiskelujakso ajoittuu pääsiäisen aikaan, siksi sinulla on ehkä enemmän aikaa kuin arkipäivisin. Olemme filosofian kurssilla katsoneet aina jonkin elokuvan. Tällä kertaa katsomme Yle Areenassa olevan elokuvan "Eläinten vallankumous". Elokuva liittyy etenkin yhteiskuntafilosofiaan. Katso elokuva ja vastaa sitten kysymyksiin: 

Eläinten vallankumous

Millaisen vaikutuksen se teki sinuun katsojana? Yllättikö joku?
Mitkä kohtaukset jäivät mieleen? Mitä oli vaikea ymmärtää?
Mikä jäi elokuvassa mietityttämään?
Mitä se kertoo ihmisestä/vallasta?

Linkitän tämän elokuvan myös seuraavaan tehtäväkokonaisuuteen, eli jos et ehdi jostakin syystä katsoa elokuvaa vielä nyt, voit palauttaa elokuvaan liittyvät vastaukset seuraavien tehtävien yhteydessä.

2. etäopetusjakson tehtävät

Palauta vastauksesi tähän.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Filosofian tehtävät 2.4. - 8.4.2020

Määräpäivä
Lue oppikirjan sivut 10-26.

Keskeisimmät asiat löytyvät tiivistettynä tästä:

Filosofia 1. etäopetusjakso.pdf


Vastaa sen jälkeen kysymyksiin:

1) Minkälainen mielikuva sinulla oli filosofian opiskelusta ennen tätä filosofian kurssia?

2) Kuuntele tästä suomalaisfilosofin haastattelu koronakriisiin liittyen. Mitä ajatuksia haastattelu herätti? Entä mitä ajatuksia sinulla itselläsi on tästä kriisistä? Onko kriisi muuttanut jotakin ajattelussasi?
Filosofi Frank Martelan haastattelu

2) Mitkä ovat filosofian osa-alueet? Mihin filosofian osa-alueeseen haluaisit perehtyä tarkemmin?

3) Laadi vastaukset oppikirjan s. 27 tehtäviin 1, 3 ja 5 (tehtävässä 5 kts. tiedolliset asenteet kirjan s. 22 taulukosta. Oppikirjan monissa tehtävissä pyydetään keskustelemaan ajatuksista kaverin kanssa. Ehkä voit vaihtaa ajatuksia puhelimen avulla.)

Itsearviointi 1. jakson (s. 10 - 26) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Ymmärrän, mitä tarkoitetaan elämänfilosofialla (henkilökohtainen näkemys siitä, mikä on elämän tarkoitus, mikä elämässä on tärkeää ja millainen maailma on).
Ymmärrän, että kaikki toiminta perustuu johonkin filosofiaan.
Ymmärrän, että filosofian avulla voi kehittää itseään ja omaa ajatteluaan.
Ymmärrän, että filosofian tehtävänä on osoittaa epäkohtia ja esittää vaihtoehtoja.
Ymmärrän, että filosofia on kaikkien tieteiden ”emo”.
Ymmärrän, että filosofiset kysymykset ovat ajattomia.
Ymmärrän, mitkä ovat filosofian tärkeimmät osa-alueet (metafysiikka, tietoteoria. logiikka, etiikka, yhteiskuntafilosofia).

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 2. jakson (s. 32 - 58) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Ymmärrän, mitä ajatuskokeilla tarkoitetaan filosofiassa.
Ymmärrän, mitä heuristiikat ovat ja miten ne liittyvät ongelmanratkaisuun.
Ymmärrän, miksi käsitteiden määrittely on tärkeää sekä arjessa että tieteessä.
Ymmärrän, mikä on argumentti.
Tunnistan argumentaatiovirheitä.
Osaan luetella filosofin hyveet (johdonmukaisuus, ristiriidattomuus, kriittisyys, järjen käyttö ja suvaitsevaisuus).
Tiedän mitä tarkoitetaan deduktiolla ja induktiolla (induktiivisella päättelyllä) ja osaan antaa esimerkkejä molemmista.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 3. jakson (s. 62 -95) tiedollisista tavoitteista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan

Väite12345
Ymmärrän, mitä tarkoitetaan absoluuttisella, objektiivisella ja relatiivisella tiedolla.
Osaan muotoilla Platonin klassisen tiedon määritelmän.
Ymmärrän, mitä rationalismi ja empirismi tarkoittavat sekä osaan nimetä niiden tärkeimmät edustajat filosofian historiassa.
Ymmärrän, mitä rationalismin ja empirismin yhdistäminen tarkoittaa (Immanuel Kant).
Osaan luetella tieteellisen tiedon kriteerit (objektiivisuus, itseään korjaavuus, julkisuus, itsenäisyys, kriittisyys, edistyvyys, toistettavuus).
Osaan määritellä näennäis- eli pseudotieteen käsitteen ja löydän esimerkkejä pseudotieteistä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Itsearviointi 4. jakson tiedollisista tavoitteista (s. 98 - 124)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvioi omaa oppimistasi.
5 = osaan asian niin hyvin, että voisin opettaa sen kaverillekin
4 = osaan asian hyvin
3 = osaan asian pääpiirteissään
2 = osaan jotakin, mutta osa jäi epäselväksi
1 = en ymmärtänyt lainkaan
Väite12345
Ymmärrän, mitä tarkoitetaan tietoisuuden (mieli-ruumis) ongelmalla.
Osaan selittää käsitteet substanssi, monismi, dualismi ja pluralismi.
Ymmärrän mitä materialismi ja idealismi tarkoittavat metafysiikassa.
Ymmärrän mitä filosofiassa tarkoitetaan vapaan tahdon kysymyksellä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä