ENA6

ENA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo


Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Kurssin aikana harjoitellaan englanninkielisen ansioluettelon tekemistä, työhakemusten kirjoittamista sekä työhaastatteluissa tarvittavia suullisen kielitaidon osa-alueita.

Aihepiirit: jatko-opinnot ja urasuunnitelmat, välivuosi, talouselämä, yrittäjyys
Rakenteet: epäsuora kerronta ja aikamuotoharmonia, adjektiivit ja adverbit, adjektiivi / substantiivi / verbi + prepositio, apuverbien erityismerkitykset