ENA5

ENA5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

Aihepiirit: tiedon ja tieteenalat meillä ja maailmalla, tulevaisuuden visiot, englanti tieteen, tutkimuksen ja teknologian kielenä, ihminen tieteen tuottajana ja tutkimuksen kohteena
Rakenteet: infinitiivi ja ing-muoto, paljoussanat, sananmuodostusoppi, lukusanat, ajan ilmaukset