ENA4

ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

Aihepiirit: ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt maailmalla ja Suomessa, tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin liittyvät haasteet, kaupallisuus osana elämäämme, ihminen yhteiskunnallisena vaikuttajana
Rakenteet: vaillinaiset apuverbit, idefiniittipronominit, relatiivipronominit, kansallisuussanat

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä