ENA3

ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla harjoitellaan erilaisten kulttuuri-ilmiöiden ymmärtämistä ja tulkitsemista, laajennetaan edelleen monilukutaitoa sekä parannetaan kielellisen ilmaisun tarkkuutta. Lisäksi kehitetään sekä suullisen, että kirjallisen vuorovaikutuksen taitoja. Harjoitellaan erilaisten tekstien kuten analyysien ja arvostelujen tuottamista, parannetaan esiintymisvalmiuksia ja hiotaan itse- ja vertaisarviointitaitoja.

Aihepiirit: kirjallisuus, näytelmät, runous, kuvataiteet, musiikki, paikalliset ja kansainväliset perinteet.
Rakenteet: artikkelit, yksikkö ja monikko, genetiivi