ENA2

ENA2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla hiotaan opiskelutaitoja ja harjoitellaan eri viestintästrategioiden käyttöä sekä mielipiteenilmaisua. Parannetaan kommunikaatiovarmuutta ja tutustutaan eri viestintäkanaviin sekä kehitetään monilukutaitoa.

Aihepiirit: harrastukset ja vapaa-aika, vuorovaikutus verkossa, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, elämänhallinta.
Rakenteet: sanajärjestys, muodolliset subjektit it ja there, persoonapronominit, passiivi, ajan ja paikan prepositiot.