Opiskelijan tehtävät

Opiskelijan tehtävät

VALKEALAN LUKION OHJAUSSUUNNITELMA - Opiskelijan tehtävät kootusti

Opintojen alku -1. vuosi 
Miten lukiossa opiskellaan?
Opintojen eteneminen - 2. vuosi
Miten vahvistan osaamistani?
Opintojen loppuvaihe - 3. vuosi / 4. vuosi
Lukiosta jatkoon?
HOPS:n laatiminen 
 • Opiskelija vastaa oman opiskelusuunnitelman laatimisesta ja saa apua sen laatimiseen opinto-ohjauksessa
Opintojen etenemisen seuraaminen 
 • Opiskelija on päävastuussa omien opintojensa etenemisestä. Opiskelijan tulee aktiivisesti seurata opintosuorituksiaan ja pyytää tarvittaessa apua ja ohjausta
Ryhmäyttäminen ja yhteisöllisyyden edistäminen
 • Opiskelija vastaa opiskelijakunnan jäsenenä omalta osaltaan koulun yhteishengen ja yhteisöllisyyden rakentumisesta ja edistymisestä. Lähtökohtana on opettajien ja muiden opiskelijoiden kunnioitus. 
Oppimaan oppiminen ja lukiossa opiskelu
 • Opiskelija etsii ja kokeilee itselleen sopivia opiskelutapoja lukion alussa. Opiskelutyylejä, -tapoja ja -tekniikoita käydään läpi opinto-ohjauksen tunneilla
Erityinen tuki ja muiden tukitoimien järjestäminen
 • Mikäli opiskelijalla on todettu jokin oppimiseen liittyvä haaste, hänen tulee kertoa siitä kurssien opettajille, jotta haaste voidaan ottaa huomioon kurssin järjestelyissä
HOPS:n päivittäminen 
 • Opiskelija vastaa oman opiskelusuunnitelman päivittämisestä ja tarkistamisesta ja saa apua siihen opinto-ohjauksessa
Opintojen etenemisen seuraaminen 
 • Opiskelija on päävastuussa omien opintojensa etenemisestä. Opiskelijan tulee aktiivisesti seurata opintosuorituksiaan ja pyytää tarvittaessa apua ja ohjausta
Ryhmäyttäminen ja yhteisöllisyyden edistäminen
 • Opiskelija vastaa opiskelijakunnan jäsenenä omalta osaltaan koulun yhteishengen ja yhteisöllisyyden rakentumisesta ja edistymisestä. Lähtökohtana on opettajien ja muiden opiskelijoiden kunnioitus. 
YO-tutkintosuunnitelma
 • 2. vuoden opiskelija vastaa oman YO-suunnitelmansa laatimisesta ja saa siihen apua ja ohjeistusta rehtorilta ja opinto-ohjaajalta.
YO-kokeisiin liittyvät erityisjärjestelyt
 • Mikäli opiskelijalla on oikeus erityisjärjestelyihin YO-kokeissa, on hänen itse anottava niitä rehtorilta. Apua ja ohjeistusta opiskelija saa erityisopettajalta.
Jatko-opintosuunnitelman hahmottelu
 • Opiskelija alkaa hahmotella omia jatko-opintojaan pakollisella opinto-ohjauksen kurssilla ja jatkaa tätä prosessointia itsenäisesti.
Erityinen tuki ja muiden tukitoimien järjestäminen
 • Mikäli opiskelijalla on todettu jokin oppimiseen liittyvä haaste, hänen tulee kertoa siitä kurssien opettajille, jotta haaste voidaan ottaa huomioon kurssin järjestelyissä

Opintojen etenemisen seuraaminen 
 • Opiskelija on päävastuussa omien opintojensa etenemisestä. Opiskelijan tulee aktiivisesti seurata opintosuorituksiaan ja pyytää tarvittaessa apua ja ohjausta
Ryhmäyttäminen ja yhteisöllisyyden edistäminen
 • Opiskelija vastaa opiskelijakunnan jäsenenä omalta osaltaan koulun yhteishengen ja yhteisöllisyyden rakentumisesta ja edistymisestä. Lähtökohtana on opettajien ja muiden opiskelijoiden kunnioitus. 
YO-kokeisiin liittyvät erityisjärjestelyt
 • Mikäli opiskelijalla on oikeus erityisjärjestelyihin YO-kokeissa, on hänen itse anottava niitä rehtorilta. Apua ja ohjeistusta opiskelija saa erityisopettajalta.
Jatko-opintosuunnitelman kirjallinen laatiminen
 • Opiskelija laatii viimeisenä lukion suoritusvuotenaan kirjallisen jatko-opiskelusuunnitelman opinto-ohjaajan ohjeistamana.
Jatko-opintoihin hakeutuminen
 • Opiskelija hakee aktiivisesti vähintään kahteen ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen kevään yhteishauissa Opintopolussa tai muissa hauissa
Erityinen tuki ja muiden tukitoimien järjestäminen
 • Mikäli opiskelijalla on todettu jokin oppimiseen liittyvä haaste, hänen tulee kertoa siitä kurssien opettajille, jotta haaste voidaan ottaa huomioon kurssin järjestelyissä