Opiskelijan tehtävät

Opiskelijan tehtävät

VALKEALAN LUKION OHJAUSSUUNNITELMA - Opiskelijan tehtävät kootusti

Opintojen alku -1. vuosi 
Miten lukiossa opiskellaan?
Opintojen eteneminen - 2. vuosi
Miten vahvistan osaamistani?
Opintojen loppuvaihe - 3. vuosi / 4. vuosi
Lukiosta jatkoon?
HOPS:n laatiminen 
 • Opiskelija vastaa oman opiskelusuunnitelman laatimisesta ja saa apua sen laatimiseen opinto-ohjauksessa
Opintojen etenemisen seuraaminen 
 • Opiskelija on päävastuussa omien opintojensa etenemisestä. Opiskelijan tulee aktiivisesti seurata opintosuorituksiaan ja pyytää tarvittaessa apua ja ohjausta
Ryhmäyttäminen ja yhteisöllisyyden edistäminen
 • Opiskelija vastaa opiskelijakunnan jäsenenä omalta osaltaan koulun yhteishengen ja yhteisöllisyyden rakentumisesta ja edistymisestä. Lähtökohtana on opettajien ja muiden opiskelijoiden kunnioitus. 
Oppimaan oppiminen ja lukiossa opiskelu
 • Opiskelija etsii ja kokeilee itselleen sopivia opiskelutapoja lukion alussa. Opiskelutyylejä, -tapoja ja -tekniikoita käydään läpi opinto-ohjauksen tunneilla
Erityinen tuki ja muiden tukitoimien järjestäminen
 • Mikäli opiskelijalla on todettu jokin oppimiseen liittyvä haaste, hänen tulee kertoa siitä kurssien opettajille, jotta haaste voidaan ottaa huomioon kurssin järjestelyissä
HOPS:n päivittäminen 
 • Opiskelija vastaa oman opiskelusuunnitelman päivittämisestä ja tarkistamisesta ja saa apua siihen opinto-ohjauksessa
Opintojen etenemisen seuraaminen 
 • Opiskelija on päävastuussa omien opintojensa etenemisestä. Opiskelijan tulee aktiivisesti seurata opintosuorituksiaan ja pyytää tarvittaessa apua ja ohjausta
Ryhmäyttäminen ja yhteisöllisyyden edistäminen
 • Opiskelija vastaa opiskelijakunnan jäsenenä omalta osaltaan koulun yhteishengen ja yhteisöllisyyden rakentumisesta ja edistymisestä. Lähtökohtana on opettajien ja muiden opiskelijoiden kunnioitus. 
YO-tutkintosuunnitelma
 • 2. vuoden opiskelija vastaa oman YO-suunnitelmansa laatimisesta ja saa siihen apua ja ohjeistusta rehtorilta ja opinto-ohjaajalta.
YO-kokeisiin liittyvät erityisjärjestelyt
 • Mikäli opiskelijalla on oikeus erityisjärjestelyihin YO-kokeissa, on hänen itse anottava niitä rehtorilta. Apua ja ohjeistusta opiskelija saa erityisopettajalta.
Jatko-opintosuunnitelman hahmottelu
 • Opiskelija alkaa hahmotella omia jatko-opintojaan pakollisella opinto-ohjauksen kurssilla ja jatkaa tätä prosessointia itsenäisesti.
Erityinen tuki ja muiden tukitoimien järjestäminen
 • Mikäli opiskelijalla on todettu jokin oppimiseen liittyvä haaste, hänen tulee kertoa siitä kurssien opettajille, jotta haaste voidaan ottaa huomioon kurssin järjestelyissä

Opintojen etenemisen seuraaminen 
 • Opiskelija on päävastuussa omien opintojensa etenemisestä. Opiskelijan tulee aktiivisesti seurata opintosuorituksiaan ja pyytää tarvittaessa apua ja ohjausta
Ryhmäyttäminen ja yhteisöllisyyden edistäminen
 • Opiskelija vastaa opiskelijakunnan jäsenenä omalta osaltaan koulun yhteishengen ja yhteisöllisyyden rakentumisesta ja edistymisestä. Lähtökohtana on opettajien ja muiden opiskelijoiden kunnioitus. 
YO-kokeisiin liittyvät erityisjärjestelyt
 • Mikäli opiskelijalla on oikeus erityisjärjestelyihin YO-kokeissa, on hänen itse anottava niitä rehtorilta. Apua ja ohjeistusta opiskelija saa erityisopettajalta.
Jatko-opintosuunnitelman kirjallinen laatiminen
 • Opiskelija laatii viimeisenä lukion suoritusvuotenaan kirjallisen jatko-opiskelusuunnitelman opinto-ohjaajan ohjeistamana.
Jatko-opintoihin hakeutuminen
 • Opiskelija hakee aktiivisesti vähintään kahteen ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen kevään yhteishauissa Opintopolussa tai muissa hauissa
Erityinen tuki ja muiden tukitoimien järjestäminen
 • Mikäli opiskelijalla on todettu jokin oppimiseen liittyvä haaste, hänen tulee kertoa siitä kurssien opettajille, jotta haaste voidaan ottaa huomioon kurssin järjestelyissä


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä