Järjestys- ja ICT-säännöt

Järjestyssäännöt

Yhteisten sääntöjen tarkoitus on turvata koulutyön, opiskelun sujuminen sekä edistää kouluviihtyisyyttä. Koulumme järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa kouluun liittyvissä tilaisuuksissa niin koulussa kuin koulun ulkopuolella.

Säännöt ja toimintatavat lyhyesti.

 • Käyttäydy hyvin ja ota muut koulussa työskentelevät huomioon.

 • Edistä työ- ja opiskelurauhaa sekä kouluviihtyisyyttä.

 • Ole aktiivinen tiedonhankkija kaikessa kouluun liittyvässä toiminnassa.

 • Noudata kaikkia sinua koskevia aikatauluja.

 • Pidä koulukiinteistö ja opetusvälineet kunnossa sekä huolehdi siisteydestä.

 • Päihteiden ja huumeiden käyttö on kielletty koulussa ja koulun tilaisuuksissa.

 • Noudata turvallisuusohjeita ja sääntöjä.

 • Huolehdi velvollisuuksistasi ja oikeuksistasi.

Ryhmänohjaajat ja rehtori selventävät ryhmänohjaustunneilla tarkemmin, mitä oheiset säännöt käytännössä tarkoittavat. Sääntöjen noudattamatta jättäminen vaikeuttavat koulun, opiskelijatoverin tai opiskelijan itsensä toimintaa. Järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa myös ojentamista, nuhtelua, ryhmänohjaajan ja/tai rehtorin puhuttelun ja jopa määräaikaisen erottamisen.


Valkealan lukio: ICT-säännöt

 • säännöt koskevat kaikkien tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien käyttöä (tietokoneet, älypuhelimet, tabletit, älykellot)
 • säännöt ovat voimassa kaikissa lukion toimintaan liittyvissä tilanteissa
  • laitteiden käyttö on sallittua oppitunneilla opiskelukäyttöön ja opettajan luvalla
  • opettaja voi tarvittaessa määrätä laitteet ”parkkiin” eli laitteille tarkoitettuun laatikkoon, jos laitteiden käyttö aiheuttaa häiriötä
  • laitteet on pidettävä äänettömällä oppituntien ja muiden koulun tilaisuuksien aikana
  • muun kuin kokeeseen tarkoitetun älylaitteen käyttö on koetilanteessa kielletty
  • opiskelija on vastuussa tietoturvallisuudesta:
   • omista käyttäjätunnuksista ja salasanoista
   • omista laitteista ja lainassa olevista lukion laitteista
   • omien laitteiden virus- ja haittaohjelmien ehkäisystä (suojausohjelmat sekä turvallinen internet-käyttö)
  • opiskelija on vastuussa julkaisuistaan sosiaalisessa mediassa
   • kuvia, videoita ei saa kuvata salaa
   • kuvia, videoita ei saa julkaista ilman asianosaisten lupaaPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä