Opintotuki

Opinto- ja koulumatkatuki

Opintotuki

Kelan myöntämä opintotuki on yleisin tapa rahoittaa opintosi. Opintotukea voi saada peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Sen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana.

Opintotuki koostuu

 • opintorahasta, jossa voi olla lisäksi huoltajakorotus sekä oppimateriaalilisä
 • asumislisä
 • valtion takaamasta opintolainasta.

Opintorahan määrään vaikuttavat ikä, asumismuoto, siviilisääty, oppilaitos ja tulot. Opintolainan valtiontakausta haetaan samalla kertaa opintorahan kanssa.

Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaisia korkeakouluopiskelijalle ja vastaavasti lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville.

Kuka voi hakea

Hae opintotukea sitten, kun olet vastaanottanut opiskelupaikan. Kela saa opiskelupaikan vastaanottotiedot kotimaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, ammatillisista oppilaitoksista ja lukioista.Opintorahaa voi hakea 17 vuotta täyttänyt opiskelija. Valtion takaamaa opintolainaa voi hakeaopiskelija, joka saa opintorahaa tai aikuiskoulutustukea.

Suomessa opiskelua varten opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset.

Sekä toisen että korkea-asteen opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 alkaen. Ulkomailla opiskelevat sen sijaan ovat edelleen opintotukijärjestelmän mukaisen asumislisän piirissä. Lue lisää Kelan sivuilta.

Millaisiin opintoihin

 • lukio-opintoihin, opintotukea ei voi saada opiskeluun aikuislukiossa
 • ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen
 • korkeakouluopiskeluun
 • muuhun peruskoulun jälkeiseen koulutukseen, joka on julkisen valvonnan alaista ja joka on päätoimista (kestoltaan vähintään 8 viikkoa)

Miten kauan ja kuinka paljon

Tarkista Kelan sivuilta tukikuukausien määrä. Enimmäistukiaika riippuu siitä, koska olet aloittanut tai aloitat opinnot.
Lue lisää opintotuesta Kelan sivuilta.

Koulumatkatuki

Koulumatkatukea voi saada päivittäisten matkakustannusten korvaamiseksi. Sinun on asuttava Suomessa ja opiskeltava Suomessa päätoimisesti. Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti matkoihin julkisella liikenteellä tai koulukuljetuksella.

Koulumatkatukea voit saada, jos

 • opiskelet lukiossa
 • suoritat ammatillista perustutkintoa
 • suoritat kansanopistossa lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa
 • opiskelet aikuis- tai iltalukiossa ja suoritat lukio-opinnot ammatillisen perustutkinnon yhteydessä eli yhdistelmätutkintona
 • osallistut maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukioon valmistavaan koulutukseen
 • suoritat ammatillisen perustutkinnon näyttötutkintona ja osallistut siihen valmistavaan koulutukseen.
 • osallistut työhön tai itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen.
 • opiskelet Pelastusopistossa tai Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa ja suoritat siellä ammatillista perustutkintoa.

Opintojen pitää olla päätoimisia.

Lue Kelan sivuilta opintojen päätoimisuudesta.

Miten haet

Koulumatkatuen määrään vaikuttavat koulumatkasi pituus ja matkustustapa.

 • Hae koulumatkatukea erikseen joka lukuvuodeksi (1.8.–31.7.).
 • Täytä hakulomake, jonka saat Kelan sivuilta, Kelan toimistosta tai oppilaitoksestasi, ja toimita lomake oppilaitokseesi.

Lue lisää koulumatkatuesta Kelan sivuilta.

Katso videolta miten haet opintotukea Kelan asiointipalvelussa: Opastus hakulomakkeen täyttöön

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä