eOpohuone

OpoFAQ

Opon tiedotteet

Ylitse MentorApp - vertaistukea opiskelu-uupumisen ehkäisemiseksi ja opiskeluinnon lisäämiseksi

Hei,

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry:n ja opiskelijoiden hyvinvointia edistävän Nyyti ry:n yhteinen Jaksaa, jaksaa? -hanke on yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa startannut Ylitse MentorApp-toiminnan, jonka kautta mentorimme tarjoavat vertaistukea toisen asteen opintoihin, stressiin, ajanhallintaan, tulevaisuuden suunnitelmiin sekä muihin opiskelijan arjessa ja elämässä askarruttaviin asioihin. Lisäksi mentoreilla voi olla erityisosaamista eri osa-alueista omasta koulutus- ja kokemustaustastaan riippuen.

On varsin merkittävää, että toisen asteen opiskelijoille tarjotaan vertaistukea opiskelu-uupumisen ehkäisemiseksi ja opiskeluinnon lisäämiseksi.

Ylitse MentorApp:ssa mentorointikeskustelut käydään nimettömästi chat-viesteillä. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja mentoreihin ollaan yhteydessä anonyymisti nimimerkin avulla. Sovellus on maksuton ja puhelimeen ladattava, joka on löydettävissä Google Playsta ja App Storesta.

Ystävällisin terveisin,

Aino Rytkönen

Verkkotyön asiantuntija

Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry / Youth Mental Health Association – Yeesi
Korkeakoulujen esittelyjä syksyllä 2020

Liitteessä linkkejä useisiin eri korkeakoulujen esittelyihin. Lisäksi voit etsiä esittelyjä/webinaareja sinua kiinnostavaan oppilaitokseen liittyen Googlailemalla. Tässä vielä lisäksi pari hiljattain opon tietoon tullutta verkkomatskua

(HELBUS on vuonna 2012 perustettu yksityinen suomalainen kauppakorkeakoulu, jossa voit suorittaa englantilaisen yliopiston University of Northamptonin kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Suomessa opiskellen.)

Liitteet:

vierailut_syksyllä2020.pdf

Koulun ulkopuoliset opinnot

Tiesitkö, että voit suorittaa korkeakouluopintoja jo lukion aikana?!

Tiesitkö, että voit saada lukiokursseja esim. hygieniapassista, ajokortista tai musiikkiopistosta?

Entä tiesitkö, että voit perustellusta syystä opiskella lukiokursseja kokonaan verkossa Kouvolan iltalukiossa?

Lue lisää alta!Avoimen yliopiston ja AMK:n opinnot

Miksi sinun kannattaisi opiskella jo nyt korkeakoulukursseja?

Voit tutustua eri alojen opintoihin

Pääset tutustumaan
tavoittelemasi alan opintoihin

Opit akateemisia opiskelutaitoja

Avoimessa suoritetut opinnot
voidaan hyväksilukea lukiotutkintoon

(lähde: Oulun yliopisto)

ja lisäksi:
 • Voit opiskella aiheita, joita ei lukiossa opeteta
 • Voit täydentää tyhjää lukujärjestystäsi korkeakoulukursseilla
 • Saat lukion hyväksilukujen lisäksi suoritukset hyväksiluettua myös korkeakoulussa!
Lukiolaisille tarjottavien korkeakoulukurssien laajuudet vaihtelevat 1-5 opintopisteeseen. Yksi opintopiste vastaa työmäärältään 27 tuntia kun vastaavasti yksi lukiokurssi vastaa 38 tunnin työtä. Alla olevasta taulukosta näet arvion hyväksilukujen määrästä.

1 op 0,5 lukiokurssia
2 op 1 lukiokurssi
3 op 2 lukiokurssia
4 op 2,5 lukiokurssia
5 op 3 lukiokurssia

Voit helposti etsiä Googlaamalla itseäsi kiinnostavia korkeakouluopintoja esim. hakusanoilla "korkeakoulun nimi" + "lukiolaisille" tai "avoin". Periaatteessa sinun on mahdollista ilmoittautua mihin tahansa korkeakoulun avoimelle kurssille, mutta ota huomioon, etteivät kaikki kurssit ole suunnattu lukiolaisille, ja ne voivat lisäksi olla maksullisia. Lukiolaisille suunnatut opinnot ovat yleensä maksuttomia. Mielekkäimpiä korkeakoulukursseja lukiolaisen kannalta ovat tieteen- tai koulutusalaan liittyvät johdanto- ja peruskurssit. Alla olevasta taulukosta löydät koosteen erilaisista vaihtoehdoista lukiolaisille. Klikkaa linkkejä lisätietojen saamiseksi.

Avoin yliopisto

Avoin ammattikorkeakoulu

Oulun avoimen yliopiston opintotarjonta lukiolaisille
esim. 
 • Johdanto latinan kieleen 2 op,
 • Boosti yrittäjyyteen 2 op,
 • Ilmastonmuutoksen torjuntaa yksilötasolla 2 op,
 • Johdatus lääketieteen alalle 2 op,
 • Kurkistus ICT-alaan 2 op
Humakin kurkistuskurssit
esim.
 • Kulttuurituotannon perusteet 3 op
 • Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op
 • Yhteisöpedagogi – ihmissuhdetyön ammattilainen 3 op
Helsingin avoi­men yli­opis­ton lu­kio­lai­sil­le so­vel­tu­vat opin­not
esim.
 • Antiikki ja keskiaika 5 op,
 • Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op,
 • Tekoälyn perusteet 2 op
XAMK avoin amk lukiolaisille
esim.
 • Liikkujan ravitsemus 5 op, nonstop-aloitus
 • Hygieniapassi 2 op, 12.10.-17.11.2020.
 • Info ti 13.10.2020 klo 16-17.30 verkossa.
 • Kiina 1 5 op, 15.9.-30.12.2020
 • Psyykkisen valmennuksen perusteet 3 op, nonstop aloitus
 • Avaimet elämäntapamuutokseen
Turun yliopisto-opinnot lukiolaisille
esim.
 • Länsimaisen kirjallisuuden historia, 5 op
 • Kreikan alkeiskurssi, 5 op
 • Finnish Folk Culture: Worldviews, Narratives and Everyday Life, 5 op
 • Populaarimusiikki, 5 op
 • Sukupuolentutkimuksen perusteet, 5 op
 • Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op
Karelia - AMK-opintoja toisen asteen opiskelijoille
esim.
 • Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään 1 op
 • Minustako fysioterapeutti? 2 op
 • Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5 op
 • Kurkista kestävään matkailuun 2 op
 • Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3 op
Jyväskylän yliopiston opintojaksot toiselle asteelle
esim.
 • Me, maailma ja jäätynyt konflikti: Kylmä sota meillä ja muualla
 • Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja? 
 • Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf
 • Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
 • Biologinen kemia
 • Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi
 • Kehityspsykologia 1
 • Haluatko kauppatieteilijäksi
Metropolia kurkistuskurssit lukiolaisille
esim.

 • Python-ohjelmointi, 3 op
 • Ohjelmoinnin perusteet (Java), 3 op
 • Johdatus liiketalouden ammattikorkeakouluopiskeluun: markkinointi ja myynti, 2 op
Aalto-yliopiston avoimen opinnot lukiolaisille
esim.
 • Differentiaali- ja integraalilaskenta
 • Esiintymistaito
 • Espanja - johdatus espanjankielisten maiden kulttuuriin
 • Intercultural Communication
 • Johtamisen perusteet
 • Sähkö ja magnetismi
 • Taloustieteen perusteet
 • Yritysjuridiikan
Lapin AMK:n kurkkauksia verkko-opintoihin (ei varsinaisia kursseja tarjolla)
esim.

kts. lisää täältä

 

Vaasan yliopiston tutustumiskurssit
esim.
 • Sinustako hallintotieteilijä? 2 op
 • Tutustu kauppatieteisiin 3 op
 • Tutustu viestintätieteisiin 2 op
JAMK orientoivat verkkokurssit
esim.
 • Vesijalanjälki 1 op
 • Johdanto sosiaali- ja terveysalalle 1 op
 • 3D-tulostus ja sen tulevaisuuden mahdollisuudet 1 op
 • Logistiikan maailma 5 op
 • Introduction to Tourism - Johdatus matkailun toimialaan 1 op
 • Ohjelmoinnin perusteet 5 op
Lapin yliopiston avoimen opinnot lukiolaisille
esim.
 • Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajoihin 4 op
 • Värioppi 4 op
 • Johdatus globaaliin talouteen 5 op
 • Maalaus 4 op
 • Johdanto muotoiluajatteluun 2 op
Haaga-Helian lukiolaisille tarjottavat opinnot
esim.
 • Johdatus liiketalouden ammattikorkeakouluopiskeluun: markkinointi ja myynti (2 op)
 • Kiertotalous ja ilmasto yritystoiminnassa (2 op)
 • Ruotsin liikekieli (5 op)
 • Johdanto ranskankieliseen työympäristöön (2 op)
 • Johdanto saksankieliseen työympäristöön (2 op)
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen opintoja lukiolaisille
esim.
 • Kielenhuollon verkkokurssi 3 op
 • Aikuisen elämänkulku ja arki 2 op
 • Oppimisen ja ohjauksen näkökulmia 3 op
 • Nuoret, media ja vapaa-aika 5 op
 • Liikuntapsykologian perusteet 1 5 op
 • Digitaalisen osaamisen perusteet 3 op
Laurean kurkistuskurssit
esim.
 • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala 2 op
 • Restonomina nyt ja tulevaisuudessa 2 op
 • Lastentaudit 1 op
 • Sisätaudit 1.5 op
 • Yrittäjyys osana uraa 1-5 op
 

Voit ilmoittautua avoimen kursseille itsenäisesti, mutta ilmoita kuitenkin opiskelusuunnitelmistasi opinto-ohjaajalle.
Kurssit hyväksiluetaan soveltavina OMO-kursseina, jotka arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty (suoritusmerkintä)Muut koulun ulkopuoliset opinnot


Voit saada lukion soveltavia kursseja myös lukuisista muista koulun ulkopuolisista opinnoista. Oli kyse sitten minkälaisesta opiskelusta tahansa, kysy opintojen hyväksiluettavuudesta opoltasi.

Esim. seuraavista lukioaikana suoritetuista opinnoista sinun on mahdollista saada LOM-kursseja
 • Ajokortti
 • Hygieniapassi (0,5 kurssia)
 • Musiikin opinnot
 • Kuvataiteen opinnot
 • Kansan- tai kansalaisopiston kurssit
 • Eri koulutusorganisaatioiden verkkokurssit
  jne.Kouvolan iltalukion verkkokurssit

Kouvolan iltalukion verkkokursseille voi hakeutua erityisestä syystä, joita ovat esim.

1. taustalla pidempi poissaolo oman lukion lähiopetuksesta, jolloin kurssi on ehtinyt mennä ohi kyseisenä lukuvuonna
2. hylätty kurssi oman lukion lähiopetuksessa eikä mahdollisuutta suorittaa kurssia uudelleen samana lukuvuonna
3. muu perusteltu syy, esimerkiksi

 •  kurssia ei järjestetä omassa lukiossa

 •  olet suorittanut jo kurssin omassa lukiossa, mutta haluat korottaa arvosanaasi

 •  opinnoissa havaittu psykososiaalinen haaste

 •  päivälukion opettajan suositus verkkokurssin suorittamisesta

 •  opintojen suorittaminen poikkeavassa aikataulussa (muu kuin kolme vuotta), jolloin ohjaus tapahtuu oman opinto-ohjaajan kautta
  - muu erityisen painava syy

Hakeutuminen Kouvolan iltalukion verkkokursseille tehdään oman lukion opinto-ohjaajan kautta.

Suoritettavat verkkokurssit kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä