Tietoja Valkealan lukiosta

Valkealan lukio

Valkealan lukio on yksi Kouvolan neljästä päivälukiosta. Kodikkaassa koulussamme työskentelee vuosittain noin 150 opiskelijaa ja 20 opettajaa sekä muuta henkilökuntaa. Valkealan lukiossa sinut tunnetaan nimeltä ja sinua tuetaan yleissivistyksen ja jatko-opintovalmiuksien hankkimisessa – meillä et jää yksin!

Lukiomme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Valkealan koulukeskuksessa. Valkealan lukio on sijaintinsa puolesta Valkealan taajamassa asuville opiskelijoille lähin lukio. Kaupungin muiden kaupunginosien ja taajamien opiskelijoille siirtyminen Valkealan lukioon on helppoa. Esimerkiksi Kouvolasta linja-autolla pääsee aivan koulun eteen noin 20 minuutissa. Lukio-opinnot kestävät 2-4 vuotta, mutta normaalisti 3 vuotta.

Vahvuuksia:

  • Henkilökunta on vakinaista, kokenutta ja pätevää kaikissa oppiaineissa.
  • Lukiomme painotukset ovat yrittäjyys, kansainvälisyys ja mediakasvatus.
  • Koulullamme on UNESCO -koulun status jo vuodesta 1984: Koulussa painotetaan kansainvälisyyskasvatusta

Valkealan lukiossa voi lukea seuraavia kieliä:

  • A1-kielenä: englantia
  • A2-kielinä: ruotsia ja saksaa

- ryhmät jatkavat peruskoulusta lukioon, ryhmän minimikoko 8 opiskelijaa

  • B2- ja B3-kielinä: espanjaa, ranskaa, saksaa ja venäjää

- ryhmät perustetaan jo noin 8-10 oppilaan määrällä

Kouvolassa toimii Urheiluakatemia, joka mahdollistaa opiskelijoiden opiskelun ja urheilu- harrastustoiminnan yhteensovittamisen. Koulumme opiskelijat voivat osallistua ja hakeutua akatemian toimintaan sekä hyväksilukea akatemiakursseja osaksi lukio-opintojaan. Akatemian kurssit muodostuvat ohjatusta valmennuksesta ja harjoittelusta sekä akatemian järjestämistä koulutustilaisuuksista.

Koulumme mediakurssien avulla opiskelija voi suorittaa mm. mediakasvatuksen lukiodiplomin. Muita lukiodiplomeja voi suorittaa koulussamme liikunnassa, kuvataiteessa tai musiikissa.

Tutor-toiminta ja tutorit auttavat opintojen alkuvaiheessa opiskelijoita ja perehdyttävät talon tavoille. Opiskelijakunta toimii aktiivisesti järjestäen mm. vuotuiset itsenäisyyspäivän tanssiaiset. Lisäksi opiskelijakunta osallistuu koulun viihtyisyyden kehittämiseen sekä yhteishengen luomiseen.

Lukuvuosi jakaantuu viiteen jaksoon, oppitunnit ovat 75 minuutin mittaisia. Ilmapiiri on välitön ja opiskelijoita kannustava. Lukio-opiskelu on vaativaa, mutta vastapainoksi palkitsevaa.

Kynnys päästä Valkealan lukioon on kohtuullinen, yhteishaussa vaaditaan lukuaineissa keskiarvoksi vähintään 7.0.