Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Kouvolan iltalukiossa

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu kaikille niille, jotka suorittavat perusopetusta oppivelvollisuusiän jo päätyttyä. Aikuisten perusopetus jakautuu alkuvaiheeseen ja päättövaiheeseen. Alkuvaihe sisältää myös lukutaitovaiheen, joka on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen.

Kouvolan iltalukiossa voi opiskella lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen ryhmissä. Lukutaitovaihe ja alkuvaihe kestävät yhden vuoden ja opiskelu tapahtuu iltaisin. Alkuvaiheessa opiskellaan paljon suomen kieltä. Lisäksi lukujärjestyksessä on englantia, matematiikkaa ja opintojenohjausta.

Alkuvaiheen jälkeen on mahdollista jatkaa aikuisten perusopetuksen päättövaiheeseen, josta voi saada peruskoulun päättötodistuksen. Päättövaihe kestää kaksi vuotta, ja se on päiväopiskelua. Päättövaiheessa opiskellaan mm. suomen kieltä, matematiikkaa, englantia, yhteiskunnallisia oppiaineita, luonnontieteellisiä oppiaineita ja opintojenohjausta. Lisäksi opiskellaan taito- ja taideaineita. Peruskoulun päättötodistuksen saamiseksi on suoritettava vähintään 46 kurssia.

Ryhmänohjaajina toimivat alkuvaiheessa Ranja Nurkkala (ranja.nurkkala@edukouvola.fi) ja päättövaiheessa Heli Piironen (heli.piironen@edukouvola.fi) ja Niki Helenius (niki.helenius@edukouvola.fi).