Opiskelijakunta

Opiskelijakunta valitsee edustajakseen opiskelijakunnan hallituksen

Elimäen lukion opiskelijakunta muodostuu kaikista lukion opiskelijoista. Se valitsee joukostaan jäsenet opiskelijakunnan hallitukseen, joka edustaa kaikkia lukion opiskelijoita ja toimii yhteistyössä rehtorin ja opettajien kanssa. Opiskelijakunnan hallitus pyrkii edistämään aktiivisesti lukiolaisten asioita sekä järjestää erilaisia tapahtumia. Hallituksen kokouksissa opettajakunnan edustajana toimii lehtori Anna-Maria Suikkanen.