Musiikki

Musiikin taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä

Musiikin taiteen perusopetus järjestetään musiikin yleisen oppimäärän mukaan. Tavoitteena on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle sekä myöhempiin opintoihin hakeutumiselle. Tavoitteena on myös antaa opiskelijoille laaja-alaista musiikillista yleissivistystä ja tukea aikuisten omaehtoista musiikin harrastamista. Opetussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen laatimiin valtakunnallisiin perusteisiin.

Musiikin perusopetus yleisen oppimäärän mukaan on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, johon sisältyvät valmentavat varhaisiän musiikkiopinnot, lasten ja nuorten musiikkiopinnot sekä aikuisten musiikkiopinnot. Musiikin yleisen  oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia ja opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta ja hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan. Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (300 h) sekä valinnaisista teemaopinnoista (200 h).

Yhteisten opintojen aikana hankitaan musiikin perustiedot ja taidot sekä kehitetään yhteismusisoinnin perustaitoja. Tavoitteena on luoda perusta sävelletyn musiikin lukutaidon, luovuuden ja musiikillisen ilmaisun kehittymiselle. Teemaopinnoissa kehitetään ja syvennetään opiskelijan yhteisissä opinnoissa saavutettuja musiikillisia taitoja. Tavoitteena on, että opiskelija löytää teemaopintojen aikana omat tapansa ilmaista itseään ja luovuuttaan vapaasti musiikin keinoin.

Kouvolan kansalaisopistossa musiikin perusopintojen aloittaminen on mahdollista vauvaikäisestä aina aikuisikään saakka. Opetuksessa ja työtavoissa otetaan huomioon opiskelijoiden ikä ja kehitysvaihe opinnoissa sekä opiskelijoiden yksilölliset erot. Kunkin opiskelijan kehittymistä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan. Opetuksessa painottuvat musiikillisten taitojen ja tietojen kehittämisen ohella yhdessä tekeminen, yhteiset elämykset ja onnistumisen kokemukset, opiskelijoiden omien toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden huomioon ottaminen sekä musiikin harrastamisen ilo ja vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Yhdessä opiskelu ja tekeminen tukevat kokonaispersoonallisuuden kehittymistä ja antavat sosiaalisia taitoja ja itseluottamusta.

Taiteen perusopetusta musiikissa järjestetään kaikissa opiston osastoissa.

Katso musiikkiopinnoista myös https://peda.net/kouvola/kk/musiikki
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä