Käsityötaiteen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen vuonna 2017 vahvistamaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelma on hyväksytty 21.3.2018 Aikuisväestön lautakunnassa ja se otetaan käyttöön kaikissa opetusryhmissä syyslukukaudesta 2018 alkaen.