7-9 Käsityö (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Työskentely ja tuottaminen

ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tarvitsee jatkuvaa tukea pystyäkseen suunnitelmaan ja tekemään valintoja työskentelyssään.
17 % Oppilas pystyy ohjatusti suunnitelmaan ja tekemään valintoja työskentelyssään.
17 % Oppilas osaa osittain itsenäisesti suunnitella, tehdä valintoja ja etsiä omia ratkaisuja työskentelyssään.
17 % Oppilas suunnittelee työskentelyään, osaa tehdä valintoja ja etsiä työhönsä omia ratkaisuja.
17 % Oppilas suunnittelee työskentelyään, osaa tehdä perusteltuja valintoja ja etsiä työhönsä omia luovia ratkaisuja.
17 % Oppilas ratkaisee ongelmat itsenäisesti ohjeiden avulla, hakemalla tietoa tai päättelemällä.

T2 Kokonaisen käsityöprosessin toteuttaminen

ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tietää, mistä osa-alueista käsityöprosessi muodostuu.
17 % Oppilas kertoo ohjatusti, mitä käsityöprosessin osa-alueen sisällöt tarkoittavat.
17 % Oppilas asettaa oppimiselleen ja työskentelylleen tavoitteita sekä työskentelee käsityöprosessin mukaisesti.
17 % Oppilas arvioi realistisesti oppimistaan käsityöprosessin aikana.
17 % Oppilas kehittää oppimistaan ja työskentelyään oman arvionsa pohjalta.
17 % Oppilas toimii täysin itsenäisesti kokonaisen käsityöprosessin aikana.

T3 Valmistaminen, tekniikat ja työstömenetelmät

opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä,materiaaleja jatarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa erilaisia käsityön materiaaleja, työvälineitä ja tekniikoita.
17 % Oppilas valitsee ja käyttää ohjatusti työhönsä erilaisia käsityön materiaaleja, työvälineitä ja tekniikoita.
17 % Oppilas valitsee ja käyttää osittain itsenäisesti tarkoituksenmukaisia käsityön materiaaleja, työvälineitä ja tekniikoita omaan työhönsä.
17 % Oppilas osaa valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä omaan työhönsä.
17 % Oppilas valitsee luovasti ja tarkoituksenmukaisesti materiaaleja, työvälineitä ja tekniikoita tuotteisiinsa/teoksiinsa.
17 % Oppilas valitsee luovasti ja tarkoituksenmukaisesti materiaaleja, työvälineitä ja tekniikoita uudenlaisten tuotteiden ja teosten valmistamisessa. Oppilas perustelee valintansa.

T4.1 Visuaalinen materiaalinen ja teknologinen ilmaisu

ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja.

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas nimeää erilaisia käsityön materiaaleja, työvälineitä ja tekniikoita.
17 % Oppilas käyttää ohjatusti käsityön käsitteitä.
17 % Oppilas käyttää osittain itsenäisesti käsityön keskeisiä käsitteitä.
17 % Oppilas käyttää käsityön keskeisiä käsitteitä.
17 % Oppilas käyttää sujuvasti ja monipuolisesti käsityön keskeisiä käsitteitä.
17 % Oppilas soveltaa käsityön käsitteitä uudessa asiayhteydessä ja yhdistää niitä toisiinsa.

T4.2 Visuaalinen, materiaalinen ja teknologinen ilmaisu

ohjata oppilasta vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tekee ohjatusti suunnitelman työstään.
17 % Oppilas esittää ideansa ja osittain itsenäisesti toteuttaa suunnitelmaansa.
17 % Oppilas osaa esittää ideansa selkeästi sekä toteuttaa ne suunnitelmaan perustuen.
17 % Oppilas osaa huomioida tuotteessaan esteettisyyden ja toimivuuden.
17 % Oppilas arvioi omaa suunnitteluaan sekä toteutustaan ja kykenee muuttamaan toimintaansa tarvittaessa.
17 % Oppilaan suunnitelman perusteella kuka tahansa pystyisi valmistamaan tuotteet/teoksen.

T5 Turvallinen työskentely

ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tunnistaa erilaisia työturvallisuusvälineitä ja työskentelyyn liittyviä riskejä.
17 % Oppilas valitsee ohjatusti tarkoituksenmukaisen suojavälineen omaan työskentelyynsä.
17 % Oppilas soveltaa osittain itsenäisesti oppimiaan työturvataitoja työskennellessään.
17 % Oppilas osaa arvioida työskentelyn vaaroja ja riskejä. Oppilas osaa toimia turvallisesti käsityöprosessissa.
17 % Oppilas huolehtii yhteisöllisesti työturvallisuudesta.
17 % Oppilas dokumentoi vaarat ja riskit työsuunnitelmaan.

T6.1 Suunnittelu (Tieto- ja viestintätekniset taidot, yhteisöllinen työskentely)

ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa, mitä tvt-taitoja on aiemmilla luokilla käytetty suunnittelun apuna.
17 % Oppilas käyttää ohjatusti joitain tvt-taitoja suunnittelun apuna.
17 % Oppilas käyttää osittain itsenäisesti joitain tvt-taitoja suunnittelun apuna.
17 % Oppilas osaa käyttää suunnittelussa tieto- ja viestintäteknologiaa itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa.
17 % Oppilas ottaa jo suunnittelussa huomioon tvt:n tarjoamat mahdollisuudet ja ohjaa prosessia niiden mukaan.
17 % Oppilas arvioi ja erittelee käyttämiään tvt-taitoja ja pystyy perustelemaan ratkaisujensa tarkoituksen.

T6.2 Valmistaminen (Tieto- ja viestintätekniset taidot, yhteisöllinen työskentely)

ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas muistaa, mitä tvt-taitoja on aiemmilla luokilla käytetty valmistamisen apuna.
17 % Oppilas käyttää ohjatusti joitain tvt-taitoja valmistamisen apuna.
17 % Oppilas käyttää joitain tvt-taitoja osittain itsenäisesti valmistamisen apuna.
17 % Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön valmistamisessa itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa.
17 % Oppilas ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon tvt-taitojen tarjoamat mahdollisuudet tuotteen valmistuksessa ja ohjaa prosessia niiden mukaan.
17 % Oppilas arvioi ja erittelee käyttämiään tvt-taitoja ja pystyy perustelemaan ratkaisujen tarkoituksen.

T6.3 Dokumentointi (Tieto- ja viestintätekniset taidot, yhteisöllinen työskentely)

ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas kertoo, mitä käsityöprosessin eri osa-alueiden dokumentointi tarkoittaa.
17 % Oppilas käyttää ohjatusti joitain tvt-taitoja dokumentoinnissa.
17 % Oppilas käyttää osittain itsenäisesti joitain tvt-taitoja dokumentoinnissa.
17 % Oppilas osaa käyttää dokumentoinnissa tieto- ja viestintäteknologiaa itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa.
17 % Oppilas arvioi ja erittelee käyttämiään tvt-taitoja dokumentoinnissa ja pystyy perustelemaan ratkaisujen tarkoituksen.
17 % Oppilas valitsee itsenäisesti erilaisia dokumentointitapoja ja yhdistelee niitä luovasti.

T7 Kädentaitojen ja käsityön merkityksen hahmottaminen arkielämässä ja yhteiskunnassa

ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tutustuu aiheeseen, miten käsityö, kädentaidot ja teknologia voi vaikuttaa omaan elämään.
17 % Oppilas ymmärtää kuinka käsityön osaamisella voidaan vaikuttaa omassa elämässään.
17 % Oppilas ymmärtää miten käsityön osaamisen taito vaikuttaa yhteiskunnassa.
17 % Oppilas osaa esimerkkien avulla kuvailla käsityön merkitystä arjessa, yhteiskunnassa ja työelämässä.
17 % Oppilas analysoi käsityön eri vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa.
17 % Oppilas luo uusia yhteiskunnallisia kehitysideoita käsityön keinoin.

T8 Valintojen tekeminen ja niiden perustelut

ohjata oppilaita taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

Osuus Kriteeri
17 % Oppilas tutustuu käsityön merkitykseen kestävälle elämäntavalle.
17 % Oppilas ymmärtää, että hänen käsitöissään tekemillä valinnoilla on merkitystä kestävän elämäntavan kannalta.
17 % Oppilas osaa perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle.
17 % Oppilas osaa tehdä kestävän kehityksen mukaisia valintoja työskentelyssään.
17 % Oppilas arvioi ja ylläpitää kestävän elämäntavan mukaisia valintoja ryhmässä.
17 % Oppilas kehittää ja ylläpitää käsitöissä oppimiaan kestävän elämäntavan mukaisia valintoja koulu- ja lähiympäristössään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä