3-6 Liikunta (kokeilu)

Palaa arviointipohjiin

Arviointivaihtoehtojen esitystapa: Kyllä / Ei vielä

T1 Yrittäminen

kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

Osuus Kriteeri
17 % Osallistun liikuntamuotojen harjoitteluun, tarvitsen paljon tukea.
17 % Osallistun liikuntamuotojen harjoitteluun, tarvitsen tukea.
17 % Osallistun eri liikuntamuotojen harjoitteluun.
17 % Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.
17 % Liikun aktiivisesti ja harjoittelen uusia liikuntatehtäviä eri liikuntamuodoissa.
17 % Harjoittelen tavoitteellisesti uusia liikuntatehtäviä eri liikuntamuodoissa.

T2, T3, T4 Perusliikuntataidot (havaintomotoriikka, tasapaino ja liikkuminen, välineenkäsittely)

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja, T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa, T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa

Osuus Kriteeri
17 % Harjoittelen perusliikuntataitoja, tarvitsen paljon tukea.
17 % Harjoittelen perusliikuntataitoja.
17 % Käytän perusliikuntataitoja eri liikuntamuodoissa.
17 % Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa ympäristöissä.
17 % Sovellan perusliikuntataitoja joissain liikuntamuodoissa.
17 % Sovellan perusliikuntataitoja monipuolisesti eri liikuntamuodoissa.

T5 Kuntoharjoittelu (nopeus, kestävyys, voima, liikkuvuus)

kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

Osuus Kriteeri
17 % Harjoittelen kehittämään kuntoani, tarvitsen paljon tukea.
17 % Harjoittelen kehittämään kuntoani, tarvitsen tukea.
17 % Harjoittelen arvioimaan ja kehittämään kuntoani.
17 % Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
17 % Arvioin ja harjoitan tavoitteellisesti jotain fyysisen kunnon osa-aluetta.
17 % Arvioin ja harjoitan tavoitteellisesti jotain fyysisen kunnon osa-aluetta.

T6 Uima- ja pelastautumistaidot

opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä

Osuus Kriteeri
17 % Uskallan kastautua ja osallistun uintiharjoitteluun.
17 % Uin 10 metriä yhdellä uintitavalla.
17 % Uin kahta uintitapaa käyttäen 25 metriä ja sukellan.
17 % Oppilas on perusuimataitoinen (osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan alla).
17 % Osaan hypätä syvään veteen ja uin 200 metriä, josta 50 metriä selällään.
17 % Osaan sujuvasti kaksi uintitekniikkaa.

T7, T10 Työskentelytaidot

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla, T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja

Osuus Kriteeri
17 % Tarvitsen paljon tukea harjoitellessani asiallista ja turvallista työskentelyä.
17 % Tarvitsen tukea harjoitellessani asiallista ja turvallista työskentelyä.
17 % Harjoittelen asiallista ja turvallista työskentelyä.
17 % Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti. Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.
17 % Työskentelen asiallisesti ja turvallisesti myös itsenäisessä työskentelyssä.
17 % Työskentelen asiallisesti ja toimintani edistää liikuntatuntien turvallisuutta.

T8,T9 Toiminta ryhmän jäsenenä

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen, T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

Osuus Kriteeri
17 % Tarvitsen paljon tukea harjoitellessani toimimista ryhmän jäsenenä.
17 % Tarvitsen tukea harjoitellessani toimimista ryhmän jäsenenä.
17 % Harjoittelen toimimista ryhmän jäsenenä.
17 % Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla. Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa.
17 % Noudatan yhteisiä sopimuksia ja reilun pelin periaatteita. Edistän vastuunotollani yhteisiä oppimistilanteita.
17 % Autan toiminnallani muita onnistumaan yhteisissä oppimistilanteissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä