VASU2017

Vasuprosessi

Käynnistimme perusteiden työstämisen yksiköstä ja etenimme kohti päiväkodinjohtajien kehittämispäivää. Päivässä johtajat työskentelivät toimintakulttuurin sisältöjen kanssa ja kokosivat ideoita kuntavasun laadintaan. Kehittämishanke "Vuorovaikutuksellinen pienryhmäpedagogiikka" on olennainen osa vasuperustetyöskentelyä. Parhaillaan rakennetaan työskentelyn toteutusta, josta pian tietoa koko varhaiskasvatukselle.

Osallistumme AVIN koulutuksiin ja tulossa on myös itse järjestämäämme koulutusta.
Koulutuksena on Leikkipedagogiikka 14.3 klo 9-15.30. Vuorovaikutuksellisen peinryhmäpedagogiikan koulutus toteutuu Xamkin toimesta ja prosessin omaisena vuorovaikutuksen koulutuksena. Koulutus alkaa keväällä ja päättyy syksyn alkuun.