Maksuton varhaiskasvatuskokeilu

Maksuttoman varhaiskasvatuksen toteutuminen Kotkassa

Kotkassa 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu jatkuu syksyllä 2020. Tämä on Opetusministeriön hankerahoituksen tukema kokeilu ajalla 1.8.2020 - 31.7.2021. Kokeilun tavoitteena on lisätä 5-vuotiaiden osallistumista varhaiskasvatukseen. Kokeilun ajan kaikki vuonna 2015 syntyneet lapset Kotkassa ovat oikeutettuja 20h viikossa maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Lisäksi hanke tuottaa Opetushallitukselle tietoa mahdollisen kaksivuotisen esiopetuksen suunnittelu ja valmistelutyöhön.

Kokeilussa ovat mukana sekä kunnallinen varhaiskasvatus päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa että palvelusetelillä tuotetut palvelut yksityisissä päiväkodeissa sekä yksityisessä perhepäivähoidossa.
Jo varhaiskasvatuksessa olevan lapsen ei tarvitse vaihtaa varhaiskasvatuspaikkaa päästäkseen maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Maksuton 5-vuotiaiden varhaiskasvatus 20h/ vko toteutuu jokaisessa yksikössä.

Niille lapsille, jotka ovat vain kokeiluun kuuluvassa maksuttomassa varhaiskasvatuksessa 20h/ vko, maksuton varhaiskasvatus toteutuu arkipäivisin joko klo 8.30 - 12.30 tai klo 9.00 - 13.00.
Varhaiskasvatusyksikkö päättää toiminnan toteutusajan. Perusteena tähän on, että varhaiskasvatuksen vaikuttavuus ja varhaiskasvatuksen tavoitteet toteutuvat vain säännöllisessä, päivittäin toteutuvassa varhaiskasvatuksessa. 

Huoltajien tarvitessa lapselleen maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi päivittäin pidemmän aikaa varhaiskasvatusta, on heillä mahdollisuus täydentää maksutonta varhaiskasvatusta samoilla tuntiväleillä kuin esiopetusikäisten lasten kohdalla.

Kuukausittain perittävä asiakasmaksu, maksutonta varhaiskasvatusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta, perustuu lapselle varattuun tuntimäärään varhaiskasvatuksessa ja perheen toimittamiin tulotietoihin.

Esiopetuksen lasten ja 5-vuotiaiden maksutaulukko
1.8.2020 -31.7.2021 käytössä olevat tuntivälit ja maksuprosentit
Tuntiväli Maksuprosentti enimmäismaksusta
0-45 h/kk 40%
46-80 h/kk 50%
81-100 h/kk 70%
101-150 h/kk 85%

Mainitut maksuosuudet koskevat myös vuorohoitoa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliyksiköissä noudatetaan Opetushallituksen kokeilun ajan 1.8.2020—31.7.2021 samoja tuntivälyksiä
5-vuotiaiden lasten maksutonta 20 viikkotunnin varhaiskasvatusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa kuin kunnallisessakin varhaiskasvatuksessa.

Ilmoittautuminen maksuttomaan 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen 20 h viikossa on 10 - 30.4 ja sen jälkeen jatkuen koko kokeiluvuoden ajan. Ilmoittautumislomake löytyy varhaiskasvatuksen nettisivuilta. Se palautetaan lapsen omaan päiväkotiin tai varhaiskasvatuksen palveluohjaajalle
osoitteeseen:

Suvi Piiroinen, Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
Laivurinkatu 4
48100 Kotka

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä