Urheilupainotteisuus

Urheiluluokka

Urheiluluokalla tarkoitetaan luokkaa, jolle oppilaat valitaan urheilutestien perusteella. Urheiluluokalla syvennetään liikunnallisia perustaitoja. Urheiluluokalla on painotettua liikunnan opetusta koko yläkoulun ajan yhdestä neljään tuntia viikossa.

1. luokalla on lisäliikuntaa yksi ja 7. luokalla kaksi viikkotuntia. Vuosiluokilla 6. ja 7. oppilaat tutustuvat monipuolisesti eri urheilulajeihin. 8. ja 9. luokalla lisäliikuntaa on neljä viikkotuntia. Oppilaat keskittyvät kaksi tuntia viikossa oman lajinsa tehostettuun harjoitteluun yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian kanssa aamuharjoituksissa. Mikäli lajivalmennusta ei ole, osallistuu oppilas monipuolisiin fyysisiin harjoituksiin aamuharjoituksissa. Lisäksi kaikki 8. ja 9. luokkalaiset osallistuvat kaksi tuntia viikossa yleisvalmennukseen.

Kotkassa Langinkosken koulu on urheilupainotteinen koulu. Urheiluluokalle haetaan 5. luokan kevätlukukauden alussa, urheiluluokkatestit järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa. Langinkosken koulu järjestää huoltajille tiedotustilaisuuden urheiluluokkatesteistä ja opiskelusta urheiluluokalla marraskuun lopussa. Urheiluluokalla olevan vieraan koulupiirin oppilaan koulumatkasta vastaa huoltaja.

Urheiluluokalle voivat hakea kaikki oman kunnan alakoulujen oppilaat, jotka ovat liikunnallisesti lahjakkaita, liikunnasta innostuneita.