Vanhemmat mukana OPS-työssä!

TULEVAISUUDEN TAIDOT -huhtikuun Helmi-kyselyn anti

Kotkalaisten vanhempien näkemys siitä, missä järjestyksessä laaja-alaisen osaamisen tärkeät osa-alueet tulisi oppia:
1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen
2. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
3. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
4. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
6. Monilukutaito
7. Työelämätaidot ja yrittäjyys

Yli 500 vastausta!

Kotkalaiset peruskoululaisten huoltajat ovat olleet aktiivisesti mukana tekemässä uuden tulevan OPS2016- arvopohjaa.

Saimme ensimmäiseen maaliskuun kyselyyn yli 500 vastausta!


Our mission.jpg

Tästä on hyvä jatkaa...