5 Oppilaan oman opinto-ohjelman laatiminen

Oppilaan oman opinto-ohjelman laatiminen

Koska perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaiden kielitaito ja muut valmiudet vaihtelevat, perusopetukseen valmistavaa opetusta varten ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa tai oppimäärää, vaan jokaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Oppilaan omaan opinto-ohjelmaan kirjataan:

• oppilaan lähtötaso, kuten koulunkäyntihistoria, kielitaito ja oppilaan vahvuudet

• oppilaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin

• opiskeltavat oppiaineet, niiden tuntimäärät sekä opetuksen sisältö

• oppilaan opinnot valmistavan opetuksen opetusryhmässä ja integrointi perusopetukseen

• ohjauksen järjestäminen ja mahdollisesti tarvittavat tukitoimet.

Oppilaan oma opinto-ohjelma voi olla osa kotouttamislain mukaista oppilaan kotoutumissuunnitelmaa.


Merikaupunki Kotka.png


Oppilaan opinto-ohjelma kirjataan sähköiseen muotoon ja siirretään oppilaan omaan kouluun valmistavan opetuksen päättyessä.