12.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät

Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät

Vieraiden kielten osalta näissä perusteissa on määritelty A2- ja B2-kielinä opetettavien vapaaehtoisten ja valinnaisten kielten tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Mahdollisista muista valinnaisista kielistä sekä niiden tavoitteista ja sisällöistä päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa.

Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotuntia. Opetuksen järjestämiseen voidaan käyttää valinnaisiin aineisiin varattuja vuosiviikkotunteja sekä perusopetuksen vähimmäistuntimäärän ylittäviä vuosiviikkotunteja. Mikäli A2-kieli on toinen kotimainen kieli, käytetään sen opetuksen järjestämiseen B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit. Vapaaehtoisen A-kielen vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokille opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit ovat samat kuin kaikille yhteisessä A-kielessä.

Valinnaisen B-kielen (B-kieli) laajuus on vähintään neljä vuosiviikkotuntia.
Merikaupunki Kotka.pngVieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät


Vapaaehtoisia ja valinnaisia kieliä tarjotaan seuraavasti:

Valinnaisena B2- kielenä tarjotaan ranskaa, saksaa ja venäjää vuosiluokilla 8. ja 9. kaksi vuosiviikkotuntia/vuosiluokka. Valinnainen B2- kieli on yksi kyseisten vuosiluokkien valinnaisista aineista.

Kaupungin kieliohjelmassa on päätetty erikseen, mitä kieliä tarjotaan A1- kielinä, B1- kielinä, vapaaehtoisena tai valinnaisena A2- kielenä tai valinnaisina B2-kielinä. B2- kieli voi olla yksi vuosiluokkien 8. ja 9. valinnaisista aineista.

Vieraiden kielten vapaaehtoisten ja valinnaisten kielten tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöt, työtavat, tuki ja ohjaus kuvataan tarkemmin täällä.