12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1-6 vuosiluokille yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden valittaviksi taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät oppilaan osaamista. Valinnaisia tunteja voidaan käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen, mikäli paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan joitakin taide- ja taitoaineita tai niistä muodostettua oppiainekokonaisuutta.
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit


Yleisessä tuntijaossa taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit käytetään siten, että kaikki oppilaat opiskelevat:
kuvataidetta vuosiluokilla 3., 4., 6., 8. ja 9. yhden (1) vuosiviikkotunnin/vuosiluokka,
käsityötä vuosiluokilla 4., 5., 6. ja 7. yhden (1) vuosiviikkotunnin/vuosiluokka ja
kotitaloutta 8. vuosiluokalla yhden (1) vuosiviikkotunnin.

Musiikkipainotteisessa opetuksessa taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit käytetään siten, että kaikki oppilaat opiskelevat:
musiikkia vuosiluokilla 3. ja 8. kaksi (2) vuosiiviikkotuntia/vuosiluokka sekä vuosiluokilla 4., 5., 6. ,7., ja 9. yhden vuosiviikkotunnin/vuosiluokka,
käsityötä 5. vuosiluokalla yhden (1) vuosiviikkotunnin ja
liikuntaa 8. vuosiluokalla yhden (1) vuosiviikkotunnin.

Liikuntapainotteisessa opetuksessa taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit käytettään siten, että kaikki oppilaat opskelevat:
liikuntaa vuosiluokilla 6., 7. ja 9. yhden (1) vuosiviikkotunnin/vuosiluokka sekä 8. vuosiluokalla kolme (3)vuosiviikkotuntia ja
käsityötä 6. vuosiluokalla yhden (yksi) vuosiviikkotunnin.

Musiikki- ja liikuntapainotteisessa opetuksessa musiikin ja liikunnan opintojen laajuus, tavoitteet, sisällöt sekä oppimisympäristöt ja työtavat kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä