Työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt

Työelämään tutustuminen

Merikaupunki Kotka.pngTyöelämäyhteistyötä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi vierailemalla yrityksissä tai pyytämällä yrityksiä vierailulle koululle. Koulut voivat hyödyntää Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiaa. Strategia on työkalu Kaakon yrittäjyyskasvattajille, jotka auttavat oppijaa löytämään oman väylän yrittäjyyteen. Siinä on määritelty konkreettiset tavoitteet kaikille kouluasteille sekä oppijan ja opettajan että oppilaitoksen näkökulmista .Yrittäjyyskasvatuksen strategia web 10 12 2014.pdf


Yläkoulussa järjestetään TET- jaksoja painottuen etenkin 8.-9. luokille. Oppilaat hankkivat osittain itsenäisesti TET- paikat, tarvittaessa oppilaanohjaaja auttaa oppilasta löytämään paikan. Oppilaanohjaajat ja opettajat pyrkivät käymään TET- paikoilla katsomassa oppilaita. TET- jaksojen määrä ja pituus määritellään koulun työsuunnitelmassa. Oppilaat saavat TET- jaksolta työtodistuksen.