Työskentely monialaisissa verkostoissa

Monialaiset verkostot

Merikaupunki Kotka.png
Oppilaanohjausta toteutetaan monipuolisena yhteistyönä eri toimijoiden kanssa.
Yhteistyötahoja hyödynnetään oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

Seuraavassa oppilaanohjauksen keskeiset toimijat ja verkostot:
 • oppilas itse
 • huoltajat
 • oppilaanohjaaja
 • aineenopettajat
 • erityisopettaja
 • luokanopettajat
 • rehtori
 • kuraattori
 • terveydenhoitaja
 • koulupsykologi
 • muut oppilaitokset
 • työelämä, yritykset
 • nuorisotoimi
 • tukioppilaat
 • muu koulun henkilökunta
 • koulun ulkopuoliset asiantuntijat