Oppilaanohjauksen työn - ja vastuun jako

Työn- ja vastuun jako

Merikaupunki Kotka.png

Ohjaustoiminnan tavoitteena on saavuttaa koko peruskoulun ajan kestävä jatkumo, joka totetetaan niin, että kaikki ohjaustyöhön osallistuvat opettajat ja ohjaajat toimivat yhteistyössä, etenkin nivelvaiheissa. Tiedonsiirrosta huolehtii aina se opettaja, joka on oppilasta aiemmin opettanut. Toiselle asteelle siirryttäessä oppilaanohjaaja ja erityisopettaja huolehtivat tiedonsiirrosta. Oppilaanohjaajat seuraavat päättöluokkalaisten sijoittumista ja opiskelun aloittamista toisen asteen koulutuksessa.

Oppilasta opettavien aineenopettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oman oppiaineen opiskelussa, kehittämään oppimaan oppimisentaitoja ainekohtaisesti sekä enneltaehkäistä oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Jokaisen opettajan tehtävänä on oppilaan yksilöllisen kehityksen ja osallisuuden tukeminen.

Ohjaustyöhön osallistuvat tarvittaessa koulupsykologi, -kuraattori, -terveydenhoitaja ja koulunkäynninohjaajat omien toimenkuvien mukaisesti. Tarvittaessa voidaan käyttää myös te- toimiston ammatinvalintapsykologin palveluita. Oppilaanohjauksen tukena ovat erityisopettajat koko kouluajan, erityisesti nivelvaiheissa.

Luokanvalvoja huolehtiii säännöllisestä koulunkäynnistä ja on yhteydessä kotiin. Luokanopettaja on mukana nivelvaihepalavereissa, tekee yhteistyötä huoltajien sekä muiden toimijoiden kanssa.

Koulusihteeri tekee opiskelijatodistukset, tiedonsiirrot ja huolehtii hallintojärjestelmistä.

Rehtorien vastuulla ovat erilaiset oppilaan opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvät hallinnolliset päätökset . Ohjauksessa tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa tarvittaessa.