Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat

Rakenteet ja toimintatavat

Merikaupunki Kotka.png

Ohjaus on jatkumo, jossa tuetaan oppilaan kasvua ja kehitystä. Ohjaustyöhön osallistuvat toimijat tekevät yhteistyötä etenkin opiskelun nivelvaiheissa, jotta oppilaan siirtyminen sujuisi mahdollisimman hyvin. Ohjaustyö on luottamuksellista ja siinä kunnioitetaan ohjattavan yksilöllisyyttä. Ohjauksessa pyritään hyvään vuorovaikutukseen ja otetaan huomioon jokaisen oppilaan henkilökohtaiset tarpeet. Ohjauksella edistetään opiskelutaitojen kehittymistä ja opintojen sujumista. Oppilaanohjauksella tuetaan oppilasta elämään ja koulutukseen liittyvissä valinnoissa.

Alakoulussa ohjaus on osana muuta opetusta ja siitä vastaa luokanopettajat. Oppilaanohjauksen merkitys korostuu alakoulussa valintatilanteissa esimerkiksi musiikki- ja liikuntaluokat sekä kielivalinnat.

Yläkoulussa ohjauksen päävastuu on oppilaanohjaajalla. Aineenopettajat, oppilashuollon toimijat ja huoltajat tekevät yhteistyötä oppilaanohjaajan kanssa. Ohjaus on koko henkilökunnan yhteistä työtä. Yläkoulussa oppilaanohjausta toteutetaan luokka-, pienryhmä- ja yksilöohjauksena. Oppilaanohjauksessa järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailuja, tutustumiskäyntejä ja pyydetään vierailijoita koululle. TET- jaksot ovat myös osa ohjausta yläkoulun aikana.

Ohjauksella pyritään siihen, että oppilas hakee jatko-opintoihin ja saisi mieluisen jatko-opiskelupaikan. Oppilaanohjaaja huolehtii jälkiohjauksesta.