Kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa

Kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa

Merikaupunki Kotka.pngOhjaustyötä tehdään yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita ja heidän huoltajiaan tekemään koulutukseen ja opiskeluun liittyviä valintoja. Kodin ja koulun yhteistyöhön kuuluu esimerkiksi tiedotus, vanhempainillat ja mahdollisesti henkilökohtaiset tapaamiset huoltajien kanssa. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan itsenäisyyttä ja vastuunottoa omista valinnoistaan. Oppilashallintajärjestelmää hyödynnetään kodin ja koulun välisessä yhteydenpidossa. Yhteistyö korostuu erityisesti nivelvaiheissa. Huoltajia kuullaan yhteishakuun liittyvissä asioissa.