Oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma

Oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma

Merikaupunki Kotka.pngKuntakohtaisessa ohjaussuunnitelmassa kuvataan se miten ohjausta järjestetään, toimintavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi. Ohjaussuunniltelmassa kuvataan kodin ja koulun välinen yhteistyö, koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen (TET) järjestelyt. Sujuva yhteistyö eri nivelvaiheessa alakoulusta yläkouluun sekä yläkoulusta toiselle asteelle tapahtuu oppilaanohjaajan, opettajien sekä monialaisten verkostojen kanssa yhteistyössä.