Sisällöt

Sisällöt 9. luokalla

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista.
Kotkan omat sisältöalueiden painotukset on kirjoitettu kursiivilla.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.

S2 Demokraattinen yhteiskunta: Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.

- Kotkan kaupungin päätöselimiin tutustuminen ja erityisesti nuorisovaltuustoon perehtyminen. Varjovaalien järjestäminen mahdollisuuksien mukaan.

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

- Oikeuslaitoksen toiminta Kotkassa. 
- Kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamiseen tutustuminen.
- Ajankohtaisten paikallisten uutisten seuraaminen ja niiden vaikutusten pohdinta. 
- Mediakriittisyyden huomiointi.


S4 Taloudellinen toiminta
: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.

- Yritysvierailujen järjestäminen ja yrittäjien kutsuminen oppitunneille mahdollisuuksien mukaan. 
- NY- Yrittäjyyskasvatuksen polku ja sen materiaalien hyödyntäminen. 
- Yhteistyö opojen kanssa esimerkiksi tet – jaksolla ja työhakemuksen sekä ansioluettelon laatimisessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä