Oppimisympäristöt ja työtavat

Venäjän kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 - 9

Merikaupunki Kotka.png

Panostetaan hyvään työrauhaan ja ryhmässä toimimiseen. Tarjotaan mahdollisuus käyttää venäjän kieltä autenttisissa tilanteissa ja ohjataan oppilasta tutkimaan, miten venäjän kieli näkyy ympäröivässä maailmassa. Opetuksessa hyödynnetään olemassa olevia yhteistyöverkostoja ja hyödynnetään paikallista kieliympäristöä. Opiskelussa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa sekä niiden tarjoamia eri sovelluksia ja ohjelmia. Oppilaille annetaan mahdollisuus olla vaikuttamassa työtapoihin ja käsiteltäviin asioihin.