Sisällöt

Sisällöt vuosiluokilla 7.-9.

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueet liittyvät toisiinsa siten, että luonnontieteellinen tutkimus (S1) kytkeytyy kaikkiin muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.
Kotkan omat sisältöalueiden painotukset on kirjoitettu kursiivilla.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

7. Luokka
- ongelman tai ilmiön pohtimista
- suunnittelua
- koejärjestelyjen rakentamista
- havainnointia ja mittaamista
- tulosten koontia ja käsittelyä
- tulosten arviointia ja esittämistä
- tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen tutkimuksen eri vaiheissa 

8. Luokka
- ohjeistettuja ja avoimia tutkimuksia
- ongelman tai ilmiön pohtimista
- suunnittelua
- koejärjestelyjen rakentamista
- havainnointia ja mittaamista
- tulosten koontia ja käsittelyä
- tulosten arviointia ja esittämistä
- tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen tutkimuksen eri vaiheissa
 

9. Luokka
- ongelman tai ilmiön pohtimista
- suunnittelua
- koejärjestelyjen rakentamista
- havainnointia ja mittaamista
- tulosten koontia ja käsittelyä
- tulosten arviointia ja esittämistä
- tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen tutkimuksen eri vaiheissa

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.

7. Luokka
- aaltoliike
- ääni
- valo
- säteily ilmiöinä sekä niihin liittyviin sovelluksiin 

8. Luokka
- sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajit
- lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla
- olomuodon muutokset ilmiöinä sekä niiden vaikutus luonnossa ja arkipäivän toiminnoissa 

9. Luokka
- paine arkipäivän ilmiöissä: ilmanpaine ja hydrostaattinen paine
- tiheyden käsitteeseen tutustutaan kokeellisuuden kautta
- tiheyden yhteys nosteeseen

S3 Fysiikka yhteiskunnassa: Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.

7. Luokka
- fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista
- fysiikka yhteiskunnassa: yhteiskunnan toiminta ja kehittyminen, merkitys elintasolle ja hyvinvoinnille sekä fysiikan sovellukset
- tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista

8. Luokka
- energiantuotanto ja kestävä energiavarojen käyttö
- lämpölaajeneminen ilmiöinä ja sen vaikutukset elinympäristössä
- lämmön siirtymistavat sekä niiden käytännön elämässä
- säteilyn synty, käyttö, vaikutukset ja säteilyltä suojautuminen
- erilaiset koulutuspolut ja ammatit, joissa tarvitaan fysiikan osaamista

9. Luokka
- fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista
- pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä energiavarojen käytössä
- erilaiset koulutuspolut ja ammatit, joissa tarvitaan fysiikan osaamista 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.

7. Luokka
- fysiikan luonne tieteenä
- energian säilymisen periaate
- maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet
- tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen

8. Luokka
- fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet
- lämmön yhteys energian varastoitumiseen ja siirtymiseen
- tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen

9. Luokka
- fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet

- sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen

S5 Vuorovaikutus ja liike: Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.

7. Luokka

8. Luokka

9. Luokka
- erilaisiin vuorovaikutukset ja kappaleiden liiketilat
- kahden kappaleen vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen kappaleen liikkeeseen
- liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös kvantitatiivisesti
- mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan

S6 Sähkö: Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.

7. Luokka

8. Luokka

9. Luokka
- virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia
- sisältöjä valitaan myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen
- sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä