Sisällöt

Sisällöt vuosiluokilla 7. ja 8.

Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen kotitaloudellisen osaamisen ja ajattelun kehittyminen sekä kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta. Paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia aiheita hyödynnetään, ja niitä sovelletaan oppimistehtävien suunnittelussa. Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät oppimistehtävät vaihtelevat oppilaiden, oppimisen paikallisten olosuhteiden ja koulun omien painotusten mukaisesti.
Kotkan omat sisältöalueiden painotukset on kirjoitettu kursiivilla.

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin juhlia.

7.Luokka

- Yhdessä eläminen
- Keitttiön toimintatavat
- Ruokaosaamisen perustaidot

  • Ruoanvalmistus
  • Leivonta
  • Ruoka-aine-ja elintarviketuntemus

- Ruokavalinnat

- Suomalainen ruokakulttuuri

  • Paikallisen ruokakulttuurin tuntemus

 - Kalenterivuoden juhlat

8. Luokka
- Perus ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmät
- Ruoka-aine- ja elintarviketuntemus
- Kalenterivuoden- ja kodin juhlat sekä perinteet
- Monipuolinen ruokavalio
- Ateriakokonaisuuksien suunnittelu ja erilaiset ruokailutilanteet
- Pienkodinkoneiden käyttöS2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.

7. Luokka
- Yhdessä eläminen
 

  • Työn- ja vastuun jako perheessä

- Tekstiilien hoito
- Kodin hoito
- Kuluttaja-asiat
- Ympäristö asiat

8. Luokka
- Yhteistyötaidot
- Perheiden muuttuvat roolit ja tehtävät
- Keittiön-ja kodin hoito
- Tekstiilien hoito
- Vastuullinen kuluttaja
- YmpäristötietoisuusS3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia.

7. Luokka
- Kuluttaja-asiat

  • vastuullisuus
  • Rahan käyttö
  • Omat kulutustottumukset

- Media- ja teknologia arkielämässä

8. Luokka
- Teknologian käyttö
- Kulutusvalinnat
- Vastuullisuus
- Rahankäyttö kotitalouksissaPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä