Tavoitteet

Liikunnan opetuksen tavoitteetOpetuksen tavoite: T1 Kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.

 

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

 

 

7lk
Oppilas kokeilee erilaisia liikuntamuotoja parhaansa yrittäen.8lk
Oppilas kokeilee erilaisia liikuntamuotoja parhaansa yrittäen.

9lk
Oppilas kokeilee erilaisia liikuntamuotoja parhaansa yrittäen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

 

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta ja työskentely: Työskentely ja yrittäminen.

 Opetuksen tavoite: T2 Ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas tekee useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

 

7lk
Oppilas kehittää havaintomotorisia taitojaan ja harjoittelee liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.


8lk
Oppilas kehittää havaintomotorisia taitojaan ja harjoittelee liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.


9lk
Oppilas kehittää havaintomotorisia taitojaan ja harjoittelee liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L3, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppiminen: Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa.Opetuksen tavoite: T3 Ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa. 


Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa.

7lk
Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitojaan. Hän hyödyntää niitä monipuolisesti oppimisympäristöissä ja liikuntamuodoissa.

8lk
Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitojaan. Hän hyödyntää niitä monipuolisesti oppimisympäristöissä ja liikuntamuodoissa.

9lk
Oppilas kehittää tasapaino- ja liikkumistaitojaan. Hän hyödyntää niitä monipuolisesti oppimisympäristöissä ja liikuntamuodoissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppiminen: Motoriset perustaidot (tasapaino- ja liikkumistaidot), eri liikuntamuodoissa.

 Opetuksen tavoite: T4 Ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa.

 

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa.

 

7lk
Oppilas kehittää välineenkäsittelytaitojaan. Hän hyödyntää niitä monipuolisesti oppimisympäristöissä ja liikuntamuodoissa.

8lk
Oppilas kehittää välineenkäsittelytaitojaan. Hän hyödyntää niitä monipuolisesti oppimisympäristöissä ja liikuntamuodoissa.

9lk
Oppilas kehittää välineenkäsittelytaitojaan. Hän hyödyntää niitä monipuolisesti oppimisympäristöissä ja liikuntamuodoissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Heittämistä, kiinniottamista, potkaisemista, potkaisemista ilmasta, kauhaisemista, iskemistä, pomputtelemista, kierittämistä, lyömistä, lyömistä ilmasta kehittäviä harjoitteita, esim. maila- ja pallopelit, vesiliikunta, perusliikunta.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppiminen: Motoriset perustaidot (välineenkäsittelytaidot) eri liikuntamuodoissa.

     

 

 
Opetuksen tavoite: T5 Kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

7lk
Oppilas kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan kuten voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Hän arvioi omia fyysisiä ominaisuuksiaan.


8lk
Oppilas kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan kuten voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Hän arvioi omia fyysisiä ominaisuuksiaan.

9lk
Oppilas kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan kuten voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Hän arvioi omia fyysisiä ominaisuuksiaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppiminen: Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

     


Tavoite: T6 Vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä.

 

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä.

 

7lk
Oppilas vahvistaa uima- ja vesipelastustaitojaan. 


8lk
-

9lk
-

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppiminen: Oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä.

     


Tavoite: T7 Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan.

 

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

 

 

7lk
Oppilas huomioi toiset ja auttaa muita. Oppilas harjoittelee vastuun ottamista yhteisistä asioista, järjestelyistä ja säännöistä.

Oppilas harjoittelee toimimista eri liikuntapaikoissa.

Oppilas huomioi turvallisuuden liikuntapaikalle siirtyessään.

Oppilas huomioi oman ja muiden turvallisuuden liikuntasuorituksessaan.

8lk
Oppilas huomioi toiset ja auttaa muita. Oppilas harjoittelee vastuun ottamista yhteisistä asioista, järjestelyistä ja säännöistä.

Oppilas harjoittelee toimimista eri liikuntapaikoissa.

Oppilas huomioi turvallisuuden liikuntapaikalle siirtyessään.

Oppilas huomioi oman ja muiden turvallisuuden liikuntasuorituksessaan.

9lk
Oppilas huomioi toiset ja auttaa muita. Oppilas harjoittelee vastuun ottamista yhteisistä asioista, järjestelyistä ja säännöistä.

Oppilas harjoittelee toimimista eri liikuntapaikoissa.

Oppilas huomioi turvallisuuden liikuntapaikalle siirtyessään.

Oppilas huomioi oman ja muiden turvallisuuden liikuntasuorituksessaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3,L6,L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta ja työskentely: Oppilas toimii liikuntatunneilla turvallisesti ja asiallisesti.

     


Tavoite: T8 Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen ja muita kannustaen.

 

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

 

 

7lk
Oppilas ottaa toiset huomioon sekä auttaa ja avustaa muita. Oppilas harjoittelee vastuun ottamista erilaisilla tehtävillä. Oppilas harjoittaa rakentavaa tunteiden ilmaisua.
8lk
Oppilas ottaa toiset huomioon sekä auttaa ja avustaa muita. Oppilas harjoittelee vastuun ottamista erilaisilla tehtävillä. Oppilas harjoittaa rakentavaa tunteiden ilmaisua.

9lk
Oppilas ottaa toiset huomioon sekä auttaa ja avustaa muita. Oppilas harjoittelee vastuun ottamista erilaisilla tehtävillä. Oppilas harjoittaa rakentavaa tunteiden ilmaisua.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Opetuksessa käytetään monipuolisesti vaihtelevia työskentelymuotoja (yksilö, pari ja ryhmä). Erilaiset pelit ja leikit, joissa koetaan liikkumisen riemua unohtamatta kilpailullisempia pelejä/harjoitteita, joissa voiton ja häviämisen tunneilmaisu korostuu.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta ja työskentely: Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

     

 

Tavoite: T9 Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

 

 

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

 

7lk
Oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia. Oppilas perehtyy reilun pelin periaatteisiin.

8lk
Oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia. Oppilas perehtyy reilun pelin periaatteisiin.

9lk
Oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia. Oppilas perehtyy reilun pelin periaatteisiin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Opetuksessa käytetään monipuolisesti vaihtelevia työskentelymuotoja (yksilö, pari ja ryhmä). Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opetetaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan muita. Tehtävien myötä opetetaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta ja työskentely: Oppilas osaa noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.Tavoite: T10 Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja.

 

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa Oppilas osaa pääsääntöisesti työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

 

 

7lk
Oppilas pohtii omaa toimintaansa liikuntatunneilla ja harjoittelee vastuullista itsenäistä työskentelyä. 

8lk
Oppilas pohtii omaa toimintaansa liikuntatunneilla ja harjoittelee vastuullista itsenäistä työskentelyä. 

9lk
Oppilas pohtii omaa toimintaansa liikuntatunneilla ja harjoittelee vastuullista itsenäistä työskentelyä. 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Toiminta ja työskentelytaidot: Oppilaan taito työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.
Tavoite: T11 Huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

 

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa. Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

7lk
Oppilas kehittää myönteistä suhtautumistaan omaan kehoonsa, pätevyyteensä ja yhteisöllisyyteen.


8lk
Oppilas kehittää myönteistä suhtautumistaan omaan kehoonsa, pätevyyteensä ja yhteisöllisyyteen.


9lk
Oppilas kehittää myönteistä suhtautumistaan omaan kehoonsa, pätevyyteensä ja yhteisöllisyyteen.

Oppilas kehittää myönteistä suhtautumistaan omaan kehoonsa, pätevyyteensä ja yhteisöllisyyteen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 Tavoite: T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

 

7lk
Oppilas tutustuu liikunnallisen elämäntavan merkitykseen omassa hyvinvoinnissaan.

8lk
Oppilas tutustuu liikunnallisen elämäntavan merkitykseen omassa hyvinvoinnissaan.

9lk
Oppilas tutustuu liikunnallisen elämäntavan merkitykseen omassa hyvinvoinnissaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Iloa ja virkistystä tuottavat liikuntatehtävät.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 Tavoite: T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia.

 

 

 

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

7lk
Oppilas tutustuu yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin. 
Oppilas rohkaistuu etsimään itselleen sopivan liikuntamuodon.


8lk
Oppilas tutustuu yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin. 
Oppilas rohkaistuu etsimään itselleen sopivan liikuntamuodon.

9lk
Oppilas tutustuu yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin. 
Oppilas rohkaistuu etsimään itselleen sopivan liikuntamuodon.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Tutustua harjoittelun perusperiaatteisiin sekä annetaan tieto liikunnan harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä