Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 7-9

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on huomioida pedagogisesti erilaiset työ- ja vuorovaikutustavat, joilla tuetaan oppilaiden käsityötaitojen oppimista, suunnittelua ja yhteisöllistä työskentelyä. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työvälineiden, työtapojen ja työtehtävien valinnassa.

Merikaupunki Kotka.png
Kokonaisen käsityöprosessin hallinta ja dokumentointi tvt-teknologiaa hyväksikäyttäen.
Opiskelun painopiste siirtyy kohti ongelmanratkaisukeskeistä työskentelyä, jolloin eri materiaalien ja tekniikoiden soveltaminen ja yhdistäminen monipuolistuu.