Sisällöt

Sisällöt vuosiluokilla 7. ja 8.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin teokset, tuotteet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia.
Kotkan omat sisältöalueiden painotukset on kirjoitettu kursiivilla.

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.

7. Luokka

- Ympäristön kuvat: tarkastellaan esimerkiksi symboleja, merkkejä ja logoja.
- Alakulttuurit: tarkastellaan esimerkiksi harrastusten, fantasia-aiheiden ja pelien kuvamaailmaa.


8. Luokka

- Ympäristön kuvat: tarkastellaan esimerkiksi symboleja, merkkejä ja logoja.
- Alakulttuurit: tarkastellaan esimerkiksi harrastusten, fantasia-aiheiden ja pelien kuvamaailmaa.
- Sosiaalisen median kuvakulttuurit: tarkastellaan esimerkiksi internetin kuvamaailmaa, muokattuja kuvia, videoita ja pelejä.

 

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.

7. Luokka

- Muotoilu: tarkastellaan esimerkiksi esineen ekologisuutta, eettisyyttä, ergonomisuutta ja esteettisyyttä.
- Rakennettu ympäristö , tutustutaan esimerkiksi paikalliseen arkkitehtuuriin sekä arkkitehtuuriin eri aikakausina ja eri kulttuureissa.
- Luonnon ympäristö: esimerkiksi ympäristötaide.


8. Luokka

- Mediakulttuuri: perehdytään esimerkiksi mainoskuviin, lehtikuviin, uutiskuviin,  ja sarjakuviin.
- Virtuaalimaailma: tarkastellaan esimerkiksi sosiaalista mediaa.
- Muotoilu: tarkastellaan esimerkiksi esineen ekologisuutta, eettisyyttä, ergonomisuutta ja esteettisyyttä.
- Rakennettu ympäristö , tutustutaan esimerkiksi paikalliseen arkkitehtuuriin sekä arkkitehtuuriin eri aikakausina ja eri kulttuureissa.
- Luonnon ympäristö: esimerkiksi ympäristötaide.

 

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

7. Luokka

- Taidekuvan tulkinta: esimerkiksi tutkimalla taidekuvien maailmaa ja tutustumalla kuvataiteen käsitteistöön. Pohditaan kuvaan ja teokseen, sekä taiteilijaan ja kontekstiin liittyviä kysymyksiä.
- Taidehistoria: tutkitaan esimerkiksi taidehistorian jatkumoa 1800-luvulta nykytaiteeseen.
- Kuvan rakentamisen keinoja: perehdytään esimerkiksi värioppiin, värien vuorovaikutukseen, valon väriin, sekä sommitteluun ja tilan kuvaamisen keinoihin, kuten perspektiiviin.
- Visuaalinen kulttuurikenttä: tutustutaan kulttuuriperintöön, taidemuseoon tai näyttelyyn mahdollisuuksien mukaan.


8. Luokka

- Taidekuvan tulkinta: esimerkiksi tutkimalla taidekuvien maailmaa ja tutustumalla kuvataiteen käsitteistöön. Pohditaan kuvaan ja teokseen, sekä taiteilijaan ja kontekstiin liittyviä kysymyksiä.
- Taidehistoria: tutkitaan esimerkiksi taidehistorian jatkumoa 1800-luvulta nykytaiteeseen.
- Kuvan rakentamisen keinoja: perehdytään esimerkiksi värioppiin, värien vuorovaikutukseen, valon väriin, sekä sommitteluun ja tilan kuvaamisen keinoihin, kuten perspektiiviin.
- Visuaalinen kulttuurikenttä: tutustutaan kulttuuriperintöön, taidemuseoon tai näyttelyyn mahdollisuuksien mukaan.

9. Luokka (Valinnaisaineena)

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.


- Ympäristön kuvat: tarkastellaan esimerkiksi symboleja, merkkejä ja logoja.

- Alakulttuurit: tarkastellaan esimerkiksi harrastusten, fantasia-aiheiden ja pelien kuvamaailmaa.

- Sosiaalisen median kuvakulttuurit: tarkastellaan esimerkiksi internetin kuvamaailmaa, muokattuja kuvia, videoita ja pelejä.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.

- Mediakulttuuri: perehdytään liikkuvaan kuvaan esimerkiksi elokuviin. 

- Virtuaalimaailma: tarkastellaan esimerkiksi sosiaalista mediaa.

- Muotoilu: tarkastellaan esimerkiksi esineen ekologisuutta, eettisyyttä, ergonomisuutta ja esteettisyyttä.

- Rakennettu ympäristö , tutustutaan esimerkiksi paikalliseen arkkitehtuuriin sekä arkkitehtuuriin eri aikakausina ja eri kulttuureissa.

- Luonnon ympäristö: esimerkiksi ympäristötaide.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

- Taidekuvan tulkinta: esimerkiksi tutkimalla taidekuvien maailmaa ja tutustumalla kuvataiteen käsitteistöön. Pohditaan kuvaan ja teokseen, sekä taiteilijaan ja kontekstiin liittyviä kysymyksiä.

- Taidehistoria: tutkitaan esimerkiksi taidehistorian jatkumoa 1800-luvulta nykytaiteeseen.

- Kuvan rakentamisen keinoja: perehdytään esimerkiksi värioppiin, värien vuorovaikutukseen, valon väriin, sekä sommitteluun ja tilan kuvaamisen keinoihin, kuten perspektiiviin.

- Visuaalinen kulttuurikenttä: tutustutaan kulttuuriperintöön, taidemuseoon tai näyttelyyn mahdollisuuksien mukaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä