Tavoitteet

Historian opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 
Opetus päättyy 8. luokalla.

Tavoite: T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

7lk

8lk

9lk

T1 oppilas kiinnostuu historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

T1 oppilas kiinnostuu historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S1-S6

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen L1-L7

L1-L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

 


Tavoite: T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista historian tiedonlähteistä ja havaitsee niiden luotettavuudessa eroja.

7lk

8lk

9lk

T2 oppilas harjoittelee hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta.

T2 oppilas harjoittelee myös itsenäisesti hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1-L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Historiatiedon hankkiminen

 

Tavoite: T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä.

7lk

8lk

9lk

T3 oppilas huomaa, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin.

T3 oppilas ymmärtää, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin, ymmärrys syvenee 7. luokkaan verrattuna.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä.

 

Tavoite: T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:Oppilas osaa sijoittaa opiskelemansa asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen.

7lk

8lk

9lk

T4 oppilas jäsentää historiallista aikaa ja ymmärtää siihen liittyviä käsitteitä.

T4 oppilas jäsentää historiallista aikaa ja ymmärtää siihen liittyviä käsitteitä, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin ja laajemmin.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kronologian ymmärtäminen

 

Tavoite: T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas pystyy asettautumaan menneen ajan ihmisen asemaan ja kuvailemaan tämän toiminnan motiiveja.

 

7lk

8lk

9lk

T5 oppilas huomaa ja kuvaa ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa.

T5 oppilas ymmärtää ja selittää ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1-L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Historiallinen empatia

 

Tavoite: T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa erotella historiallisia tapahtumia tai ilmiöitä selittävät tekijät vähemmän tärkeistä.

7lk

8lk

9lk

T6 oppilas kehittää taitojaan arvioida syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille.

T6 oppilas syventää taitojaan arvioida syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Syy- ja seuraus-suhteiden ymmärtäminen historiassa

 

Tavoite: T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa selittää, miksi joillain elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai toisin kuin nykyään.

7lk

8lk

9lk

T7 oppilas selittää ja kuvailee historiallista muutosta ja jatkuvuutta.

T7 oppilas analysoi historiallista muutosta ja jatkuvuutta.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Muutoksen ja jatkuvuuden ymmärtäminen

 

Tavoite: T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa muodostaa historian tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja.

7lk

8lk

9lk

T8 oppilas harjoittelee tekemään perusteltuja tulkintoja.

T8 oppilas syventää taitojaan perusteltujen tulkintojen ja johtopäätöksien tekoon.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Historian tulkitseminen

 

Tavoite: T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:Oppilas osaa kuvailla ihmisen toiminnan tarkoitusperiä.

7lk

8lk

9lk

T9 oppilas kuvaa ihmisen toiminnan lähtökohtia ja motiiveja.

T9 oppilas kuvaa ja selittää ihmisen toiminnan lähtökohtia ja motiiveja.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1-L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ihmisen toiminnan selittäminen

 

 

Tavoite: T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta.

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä: Oppilas osaa arvioida historian tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta.

7lk

8lk

9lk

T10 oppilas harjoittelee selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa; oppilas harjoittelee arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta.

T10 oppilas vertailee historiallisen tiedon tulkintoja ja käyttöä eri tilanteissa; oppilas arvioi kriittisesti tulkintojen luotettavuutta.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Historiallisten tulkintojen selittäminen ja arvioiminen

 

Tavoite: T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä: Oppilas osaa vastata menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä saamaansa informaatiota.

7lk

8lk

9lk

T11 oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia ikätasolleen sopivia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta

T11 oppilas käyttää erilaisia ikätasolleen sopivia lähteitä, vertailee niitä ja muodostaa oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Historiatiedon tuottaminen

 

Tavoite: T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä: Oppilas osaa kuvailla, miten menneisyyden tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden valintoja

7lk

8lk

9lk

T12 oppilas huomioi, miten menneisyyden tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden valintoja

T12 oppilas kuvaa ja arvioi, miten menneisyyden tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden valintoja

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1-L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Historiatietoisuus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä