Sisällöt

Sisällöt vuosiluokilla 7. ja 8.

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Keskeisissä sisältöalueissa kiinnitetään huomio oman perheen, paikkakunnan ja lähialueen historiaan soveltuvissa kohdissa. Sisältöalueet voidaan käsitellä joko kronologisesti tai temaattisesti.
Kotkan omat sisältöalueiden painotukset on kirjoitettu kursiivilla.

S1 
Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys: Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä maailmaa.

7. Luokka
- Teollistumisen historia maailmalla, Suomessa, Kotkassa ja Karhulassa.

8. Luokka

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa: Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.

7. Luokka
- 1800-luvun aatteiden synty ja vaikutukset.

8. Luokka
- Demokratian ja diktatuurin kamppailu Suomessa ja maailmalla.

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan: Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.

7. Luokka
- Elämää 1800-luvun Suomessa.

8. Luokka
- Suomi ja maailma 1920- 1930-luvulla. 

S4 Suurten sotien aika: Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisestitavallisten ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.

7. Luokka
- 1. maailmansota: synty, tapahtumat maailmalla, Suomessa ja Kotkassa sekä seuraukset. Suomen itsenäistyminen ja sisällisota.

8. Luokka
- II maailmansota. 
- Kylmä sota. 
- Kriisien ja konfliktien maailma


S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen: Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.

7. Luokka

8. Luokka
- Suomi II maailmansodan jälkeisistä vuosista 2000- luvulle.

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret: Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.

7. Luokka
- Imperialismin aikakausi. Pohjois-Amerikan, Afrikan ja Aasian maiden historiaa.
8. Luokka
- 1900-luvun lopun ja 2000- luvun alun tapahtumien (kommunismin romahdus, EU, globalisaatio, terrorismi, vastakkainasettelun lisääntyminen maailman politiikassa) vaikutus nykyaikaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä