Oppimisympäristöt ja työtavat

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Ajankohtaisten tapahtumien historiallisia juuria tarkastelemalla liitetään opiskeltavat sisällöt yhteiskuntaopin keskeisiin käsitteisiin.

Oppiaineiden tavoitteiden kannalta keskeistä on korostaa tutkimuksellisia työtapoja, esimerkiksi erilaisten ikätasolle sopivien ensi- ja toisen käden lähteiden tutkimista sekä avoimien oppimisympäristöjen käyttöä historiallisissa tutkimustehtävissä. Tavoitteena on kannustaa oppilaita omien tulkintojen tekemiseen ja eriävien tulkintojen arvioimiseen.

Oppilaita innostetaan hankkimaan tietoa koulun ulkopuolisesta historiakulttuurista, kuten peleistä, elokuvista ja kirjallisuudesta, sekä kehittämään historiallisen ajattelun taitojaan ja kriittistä arviointikykyään niiden avulla.


Mahdollisuuksien mukaan

- oppilaat vierailevat paikallisissa tai kansallisissa historiallisissa kohteissa,
- hyödynnetään kirjaston palveluja,
- kutsutaan vierailijoita ja käydään vierailuilla,
- oppilaat tekevät tutkielmia, ryhmätöitä, haastatteluja ja esitelmiä historiaan liittyvistä aiheista,
-opetuksessa käytetään sähköisiä oppimisympristöjä ja
- tehdään yhteistyötä yli oppiainerajojen lyhemmissä tai pidemmissä projekteissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä