Oppimisympäristöt ja työtavat

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 4-6

Yhteiskuntaopin tavoitteiden kannalta on keskeistä käyttää vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja tiedon luomisessa, kuten simulaatioita, opetuskeskusteluja, väittelyitä ja draamaa. Niiden kautta harjoitellaan yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikuttamista lähiyhteisössä. Oppilaiden arki harrastuksineen ja omat kokemukset sekä oma luokka, koulu ja oppilaskunta sekä muut lähiyhteisön toimijat ovat osallistumisen harjoittelemisen kannalta erityisen tärkeitä. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö tarjoaa luontevan keinon yhteiskuntaa koskevan tiedon etsimiseen ja osallistumiseen yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Merikaupunki Kotka.png

- Mahdollisuuksien mukaan oppilaat vierailevat virastoissa ja yrityksissä. Monissa kohteissa voi vierailla virtuaalisesti.
- Mahdollisuuksien mukaan oppilaat voivat vierailla Yrityskylässä. Tämä vierailukohde on tarkoitettu 6. luokkalaisille.

- Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään kirjaston palveluja.
- Mahdollisuuksien mukaan kutsutaan vierailijoita koululle.
- Mahdollisuuksien mukaan oppilaat tekevät tutkielmia, ryhmätöitä, haastatteluja ja esitelmiä yhteiskuntaoppiin liittyvistä aiheista.
- Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan oman koulun oppilaskuntatoimintaan ja Kotkan lastenparlamenttiin.

- Mahdollisuuksien mukaan opetuksessa käytetään sähköisiä oppimisympristöjä.
- Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä yli oppiainerajojen lyhemmissä tai pidemmissä projekteissa.