Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englannin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille.

Merikaupunki Kotka.png

Opetuksessa mahdollistetaan jokaisen oppilaan tilaisuus edetä hänen edellytystensä mukaiseen tahtiin. Tunneilla käytetään selkeitä ja johdonmukaisia toimintatapoja, jotka auttavat oppilaita, joilla on haasteita kielen opiskelussa. Annetaan mahdollisuus portfoliotyöskentelyyn, jolla oppilas voi tuoda esille oman harrastuneisuutensa kohdekielen opiskelussa sekä muita asioita, jotka eivät välttämättä tule esiin oppitunnilla.