Oppimisympäristöt ja työtavat

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 4-6

Oppiaineen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja, esimerkiksi erilaisten lähteiden tutkimista, kerrontaa, draamaa, leikkiä ja pelejä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden historian tekstien ja ympäristön lukutaitoa sekä harjoitella tulkintojen tekemistä itsenäisesti ja toisten kanssa. Opiskelussa hankitaan ja käytetään historiallista tietoa erilaisissa oppimisympäristöissä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Historia oppiaineena sopii hyvin integroitavaksi muiden oppiaineiden kanssa.

Merikaupunki Kotka.png

Mahdollisuuksien mukaan

- oppilaat vierailevat paikallisissa tai kansallisissa historiallisissa kohteissa,

- hyödynnetään kirjaston palveluja,
- kutsutaan vierailijoita ja käydään vierailuilla,
- oppilaat tekevät tutkielmia, ryhmätöitä, haastatteluja ja esitelmiä historiaan liittyvistä aiheista,
- opetuksessa käytetään sähköisiä oppimisympristöjä ja
- tehdään yhteistyötä yli oppiainerajojen lyhemmissä tai pidemmissä projekteissa.