Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on luoda pedagogisesti erilaisia työtapoja ja vuorovaikutustilanteita, joilla tuetaan sekä yksilöllistä käsityötaitojen oppimista ja suunnittelua että yhteisöllistä työskentelyä. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet sekä tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien materiaalien, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa. Käsityön toiminnallinen oppiminen edellyttää riittävästi aikaa, tilaa ja ohjausta.

Merikaupunki Kotka.png

Ohjataan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen. Tuetaan aktiivista ajattelua ja omatoimista työskentelyä.