Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

KOTKA

Kotkassa on laadittu perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma, jota täydennetään koulukohtaisilla lukuvuosisuunnitelmilla. Kotkan opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen hyväksymää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 rakennetta.


Opetuksen järjestäjän päättämät paikalliset ratkaisut ja toimintatavat on kirjattu kunkin luvun loppuun.

Kotkan perusopetuksen opetussuunnitelma julkaistaan sähköisenä Kotkan Pedanet-ympäristössä.

Opetussuunnitelmatyössä on tehty yhteistyötä esiopetuksen ja perusopetusta seuraavan koulutusvaihetta edustavien oppilaitosten kanssa. Opetusuunnitelmaa on tehty yhteistyössä Kotkan lasten- ja nuorten kulttuurikeskuksen, kirjastotoimen, nuorisotoimen, Cursorin, alueellisen TVT-ryhmän, Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian sekä Luontokoulu Hailin kanssa.
Kotkalaiset vanhemmat ovat olleet aktiivisesti mukana luomassa uutta opetussuunnitelmaa, samoin oppilaiden mielipidettä on kuultu.

Paikalliset erityispiirteet ja -tarpeet on otettu huomioon oppiainekohtaisissa sisällöissä sekä sisällytetään koulujen lukuvuosikohtaisiin suunnitelmiin mm. monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Kotkan oppilashuoltosuunnitelma on osa lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Opetussuunnitelman toteutumista, seurataan, arvioidaan ja kehitetään koulukohtaisten lukuvuosisuunnitelmien esittelyn yhteydessä. Seuraavat suunnitelmat ja ohjelmat täydentävät ja toteuttavat opetussuunnitelmaa:

  • koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma
  • TVT-polku
  • kulttuuripolku
  • kestävän kehityksen toimintasuunnitelma
  • koulupäivän liikunnallistamisen strategia
  • aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma
  • yhdenvertaisuussuunnitelma
  • Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategia

Perusopetuksen siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö kuvataan oppilashuoltosuunnitelmassa sekä vuosiluokkakokonaisuuksien yhteydessä. Kotkassa opetus järjestetään pääsääntöisesti vuosiluokittain etenevänä. Osa opetuksesta voidaan järjestää yhdysluokkaopetuksena ja tarvittaessa yksittäiselle oppilaalle omaan opinto-ohjelmaan perustuvana opetuksena. Opetus järjestetään pääsääntöisesti ainejakoisena.

Opetustunnit jaetaan vuosiluokittain yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien sekä oppilaalle valinnaisten aineiden kesken valtioneuvoston asetuksen edellyttämällä tavalla paikallisen tuntijaon mukaisesti.

Yleinen tuntijako: Tuntijako2016 yleinen.pdf

Musiikkiluokkien tuntijako: Musiikkiluokat tuntijako2016_Kotka.pdf

Liikuntaluokkien tuntijako: Liikuntaluokat tuntijako2016_Kotka.pdf

Kotkan perusopetuksen kieliohjelma

A1 englannin kieli kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 3.-9.
B1 ruotsin kieli kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 6.-9.
B2 kielet (saksan, ranskan ja venäjän kieli) koulujen valinnaisainetarjonnan mukaisesti vuosiluokilla 8. ja 9.

A1-, B1- ja B2- kielten opetusta antavat Kotkassa pääsääntöisesti aineenopettajat.

Valinnaisaineet

Yhden vuosiviikkotunnin valinnaisaine vuosiluokilla 4., 5. ja 6. tarkennetaan koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmassa. Yhden, kahden tai kolmen vuosiviikkotunnin valinnaisaineet vuosiluokilla 8. ja 9. tarkennetaan koulukohtaisissa valinnaisainetarjonnoissa koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä