Oppilaiden osallisuus

Oppilaiden ääni kuuluville

Oppilaiden osallisuus tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa:

* omaan oppimisprosessiin
* luokan ja koulun toiminnan suunnitteluun ja
* toiminnan arviointiin ja itse toteutukseen.

Pyrkimyksenä on, että jokainen lapsi Kotkan kouluissa:

* tietää, miten koulun yhteisiin asioihin voi vaikuttaa
* kokee, että heidän mielipiteensä ovat tärkeitä koulutyötä suunniteltaessa / toteutettaessa
* tuntee, että heitä aidosti kuunnellaan ja
* heille ollaan läsnä koulupäivän aikana.